5.8 C
Szklarska Poręba
czwartek, 22 lutego, 2024

Słowa a intencje

Grupa Radnych złożyła 12. lutego br. >>> oświadczenie będące protestem przeciwko ultra szybkiemu zwołaniu sesji nadzwyczajnej. Przewodnicząca Rady, Małgorzata Drużkowska złożyła odpowiedź na oświadczenie. PDF-a z treścią Redakcja otrzymała z Biura Rady. Dziękujemy!

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Szklarska Poręba, dnia 14 lutego 2019 r.BRM.0014.1.2019.M.D.

Szanowni Państwo,

Sylwia Cybulska-Pyczak
Mirosław Hochół
Piotr Kozioł
Janusz Lichocki
Marcin Michałków
Paweł Popłoński
Radosław Przybylski
Przemysław Wiater

Radni Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie

W nawiązaniu do „Oświadczenia” Państwa Radnych wyrażającego protest przeciw sposobowi i formie zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie na dzień 12 lutego 2019 r. z rzekomym naruszeniem przeze mnie prawa, cyt: „Złamany został paragraf 24 Statutu Miasta Szklarska Poręba, który w punkcie 4 określa termin powiadomienia zwołania sesji nadzwyczajnej na co najmniej 3 dni przed jej rozpoczęciem oraz konieczności podania przedmiotu obrad”, uprzejmie informuję, że zarzuty pod moim adresem są nieprawdziwe, gdyż w moim działaniu nie miało miejsca jakiekolwiek naruszenie prawa.

Dowód: Treść § 24 Statutu Miasta Szklarska Poręba reguluje problematykę sesji zwyczajnych, przewidzianych w planie pracy Rady Miejskiej, tj. sesji o których mowa w § 23 ust. 2 Statutu. Statut nie określa trybu zwoływania sesji nadzwyczajnych o których mowa w § 23 ust. 3 Statutu, tj. sesji nieprzewidzianych w planie pracy Rady. Nie ma w statucie w ogóle (a w § 24 szczególności) zapisu o 3 dniowym terminie!

Uprzejmie informuję Państwa Radnych, że problematyka zwoływania sesji, w stosunku do której wyrażają Państwo protest, jest uregulowana w prawie kształtującym ustrój samorządu terytorialnego, tj. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994). Tryb zwoływania sesji „nadzwyczajnych” (a taką była sesja w dniu 12 lutego 2019 r.) w myśl art. 20 ust. 3 ustawy jest następujący: „Na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu drugim”.

Tryb zwołania sesji został zachowany.

Szanowni Radni. Wystąpienie Państwa z fałszywym oskarżeniem, jego publiczne odczytanie przez Radnego podczas sesji z zarejestrowaniem i utrwaleniem obrazu i dźwięku podlegającemu publikacji w BIP bez możliwości odniesienia się do oskarżeń (program sesji nie przewidywał odpowiedzi na oświadczenia), rozpowszechnienie w Internecie oraz hejt pod Internetową publikacją noszą znamiona pomówienia mojej osoby, naruszenia moich dóbr osobistych w celu zdyskredytowania mnie przed opinią publiczną, podważenie mojej opinii i dobrego imienia niezbędnych do wykonywania funkcji publicznej. Rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji jest celowym wprowadzeniem opinii publicznej w błąd.

Oświadczam, że w pełni dochowuję wierności złożonemu ślubowaniu: obowiązki radnego sprawuję godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Szklarskiej Poręby i jej mieszkańców.

Ta zasada przyświecała mi przy zwołaniu sesji dla uchwalenia Budżetu Obywatelskiego Szklarskiej Poręby na rok 2019. To mieszkańcy Szklarskiej Poręby wypowiedzieli się podczas konsultacji społecznych Regulaminu Budżetu Obywatelskiego za przyspieszeniem procedury jego wdrożenia. To idea konsultacji społecznych i zasada dobrej administracji nakazywały skrócenie terminów procedowania. To nie Przewodnicząca Rady a Przewodniczący Komisji Rady przełożyli na kolejne dni terminy posiedzeń komisji, podczas których przedstawiony miał być projekt procedowanej uchwały. To zasada racjonalnego działania przemawiała za tym, by sesja odbyła się w dniu odbycia przełożonego posiedzenia jednej z komisji Rady Miejskiej, co przy deklaracji Radnych – członków innych komisji, gwarantowało pełny skład Rady podczas sesji. Po otrzymaniu wniosku Burmistrza (spełniającego wymogi ustawowe)  konsultowałam termin zwołania sesji z Radnymi, którzy przybyli na posiedzenie komisji w dniu 11 lutego nie wiedząc, że posiedzenie komisji nie odbędzie się. Ci Radni opowiedzieli się za dniem 12 lutego na odbycie sesji na wniosek Burmistrza, a jedną z przesłanek przemawiających za tym terminem było uniknięcie konieczność uczestniczenia po raz trzeci a dla niektórych Radnych po raz czwarty w pracach Rady w ciągu jednego tygodnia, co dezorganizowałoby tok ich pracy zawodowej. Chciałabym również przypomnieć, że konsultacje Regulaminu Budżetu Obywatelskiego trwały w okresie od 21 stycznia do 6 lutego 2019 r. i Radni brali w nich aktywny udział.

Na marginesie sprawy chciałabym zaznaczyć, że Radni Rady Miejskiej obecnej kadencji, niebawem po złożeniu ślubowania, odbyli szkolenie z prawa dotyczącego funkcjonowania samorządu gminnego (28 listopada 2018 r.) obejmującego: ustawę o samorządzie gminnym po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych; statut gminy po zmianach wprowadzonych ustawą jw.; przepisy antykorupcyjne dotyczące radnych, burmistrza, skarbnika, sekretarza i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. Ponadto Radni otrzymali w dniu 15 listopada 2018 r. za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej podstawowe materiały dotyczące funkcjonowania naszego samorządu: ustawę o samorządzie gminnym i Statut Miasta Szklarska Poręba ze wszystkimi nowelizacjami i załącznikami.

Zatem nie sposób zakładać, że to nieznajomość prawa Oświadczających jest powodem ataku na moją osobę.

Szanowni Radni, apeluję o merytoryczną, partnerską współpracę, w duchu prawdy i wzajemnego poszanowania. Mieszkańcy Szklarskiej Poręby oczekują od nas rzetelnej i uczciwej pracy dla dobra naszego Miasta.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Drużkowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie.

- Reklama -

11 KOMENTARZE

 1. Czy można znaleźć w sieci aktualny Statut Miasta Szklarska Poręba? Mnie się nie udało. W BIP znalazłam statut z 2008 roku i uchwały późniejsze z wyszczególnionymi zmianami. Przeanalizowanie ich kosztowało mnie trochę czasu. I tak oto w statucie z 2008 widnieje punkt 4 paragrafu 24,na który powołują się radni. Jednak został on usunięty uchwałą Nr XX/238/2016. Można to jednak stwierdzić dopiero, śledząc zmiany, ponieważ brak ujednoliconego tekstu statutu po zmianach.

 2. Cieszę się, że Pani Małgorzata zabrała głos w obronie swojej godności i dobrego imienia. Zakładam, że się uaktywni się medialnie również w innych sprawach dotyczących zarządzania miastem. W tym oświadczeniu bardzo podoba mi się ostatnie zdanie o oczekiwaniach mieszkańców. Uważam, że Radni składając protest też chcieliby rzetelnie i uczciwie pracować dla dobra Szklarskiej. Nauczeni doświadczeniem z szybkim “przepchnięciem” budżetu miasta na 2019 rok, tylko po pobieżnym prześledzeniu najważniejszych zapisów finansowych, czy podjęciu w ekspresowym tempie decyzji o zakupie sławetnego “godnego” auta dla urzędu, raczej wolą podejmować decyzje bez pośpiechu. Rozumiem sytuacje nagłe, czy kryzysowe, wtedy pośpiech jest konieczny.
  Budżet obywatelski jest bardzo ważny, stąd sesja nadzwyczajna. Kolejną nadzwyczajną sesję powinno się powołać w związku z paraliżem komunikacyjnym w mieście, właśnie dla dobra mieszkańców, zanim nas szlag nie trafi w korkach. Tylko, czy osoby decyzyjne widzą problem?

 3. Miało być tak dobrze w Radzie Miasta a widać co się dzieje ,widać podział stadzie w radzie ????

  Od Redakcji: “w radzie” – autopoprawka Tomka

  • Podziały będą zawsze i jest to, moim zdaniem naturalne. Rzecz w tym, żeby można było twórczo rozmawiać – dogadywać się. Samorząd to elementarz polityki.

  • Różnorodność poglądów jest zaletą, a nie wadą. Jednomyślność przerabialiśmy w komunizmie. Jak na razie nie dostrzegam destrukcyjnej działalności radnych tzw. opozycji. Wręcz przeciwnie, to oni zabiegają o działanie i zmiany, a o grupie radnych spod szyldu Gospodarnych właściwie nie słychać. Może cicho pracują, a może po prostu nie są aktywni i ich rola kończy się na głosowaniu po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Burmistrzem opcji “za lub przeciw”? Może jednak to przejęzyczenie należało zostawić, wszak w stadzie idzie się wszędzie, byle za swoim przewodnikiem.
   Dla porządku przypomnę, że kwota 200 tyś na budżet obywatelski znalazła się w budżecie miasta dopiero po zabiegach radnych z komitetów Dla Mieszkańców i Lepsza Szklarska Poręba (właśnie tych od sprzeciwu). Gospodarni takiej potrzeby nie widzieli.

 4. Widzem że Pan radny Hochół nie odpuścić ,ma smaka na Przewodniczącego Rady Miasta znam tego pana .Szkoda pani Przewodniczącej RM ????????? Co ten Pan zrobił dla naszego miasta nic .

 5. Ciekawe, czy Państwo Radni, którzy oskarżyli Panią Drużkowską publicznie, publicznie ją przeproszą. Pokazali klasę! Szczególnie Radni, którzy w Radzie już zasiadali: Panowie Hochół, Popłoński, Wiater. Okazuje się, że Radni nie znają Statutu Miasta. Brawo!!!!!!!!!! Słusznie zauważył Tomek, że wygląda to na początek drogi zmierzającej do odwołania Pani Przewodniczącej. Wstyd Panowie, pokazaliście klasę! Patrząc na układ sił w Radzie Miejskiej rzuca się w oczy “koalicja” Radnych Pana Sokolińskiego i Pana Rzepczyńskiego. Koalicja, w której ci drudzy robią wszystko, co narzucą im ci pierwsi. Chociaż tak naprawdę to Ci drudzy są wygranymi wyborów. Ale dla zasady, żeby storpedować, próbować ośmieszyć Burmistrza robią wszystko pod dyktando “Sokolińskich”. Doczytałem, że przewdoniczącym Komisji do zmian Statutu został Radny Wróblewski. Współczuję mu serdecznie. Ale mam nadzieję, że da chłopaczyna radę.

  • Zachęcam Pana do obserwacji (bez uprzedzeń) pracy radnych w komisjach i w czasie sesji, wtedy bardziej obiektywnie można ocenić, kto na kogo wpływa i komu zależy na rozsądnym zarządzaniu miastem.

 6. Apeluję do nowo wybranych Radnych- nie dawajcie sobą manipulować .Jak pokazała ostatnia sesja nie wszyscy z Was wiedzą na której grzędzie usiąść.Otrzymaliscie mandat zaufania ponieważ pokładano w Was nadzieję, że nie będziecie działać pod dyktando a samodzielnie.Druga szansa może się nie powtórzyć ,a ewentualne referendum może to potwierdzić.Szklarska to nie ciemnogród,jak niektórzy uważają PS.podzielam wypowiedź p.Artura K.

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje

Śledztwo w urzędzie

Referendalne ABC