16 C
Szklarska Poręba
poniedziałek, 15 lipca, 2024

Rzeczywistość rozjechała plan

Kolejny cudowny resort, który zapewni zrównoważony wypoczynek w otoczeniu dzikiej przyrody wyrasta przy ul. Demokratów nad kompleksem sportowym Orlik. “Botanic Resort”, jak można przeczytać na stronie inwestora, tworzony jest według filozofii szczęścia i przyjemnego życia – Hygge. W świecie ograniczonych zasobów szczęście jednych oznacza brak szczęścia dla drugich. Przy naszej mentalności społeczeństwa na dorobku nie dziwi fakt, że próbuje się zdobyć popularność dla produktu podejściem do życia rodem z XIX wieku. Pal licho te marketingowe bzdury i przyjrzyjmy się bliżej inwestycji, która ma przynieść szczęście kolejnym wybrańcom losu.

Budowa jest prowadzona na działce nr 165/2 obr. 0005, decyzję na budowę zespołu 3 budynków pensjonatowo-mieszkalnych wraz z niezbędną inf. techniczną i komunikacyjną nr 165/2023, wydało starostwo w dn. 11.04.2023 r. dla inwestora SUN & SNOW RESORTS – Kobierski, Dumania sp.j.

Na pozór wszystko wygląda ok – prywatny właściciel sprzedał działkę inwestorowi, uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego wyznaczył parametry zabudowy, wydano stosowne zgody i uzgodnienia, starostwo wydało pozwolenie na budowę. Jedno mnie jednak zastanawia. Kto pilnuje realizacji założeń uchwalonego planu?

Dlaczego zatem czepiam się “Botanic Resort”? Działka ta jest podzielona na dwa tereny urbanistyczne – część to 8.MP (zabudowa mieszkaniowo-pensjonatowa), a pozostała część to teren oznaczony na planie symbolem 2.Z (uchwała Rady Miejskiej Miasta Szklarska Poręba nr LVIII/639/18 z dn. 29 czerwca 2018). Przeznaczeniem podstawowym obszaru oznaczonego symbolem 2.Z są tereny zieleni nieurządzonej; przeznaczenie uzupełniające to a) infrastruktura techniczna zajmująca do 10% powierzchni terenu; b) wiaty rekreacyjne i ciągi piesze i pieszo – rowerowe.

W przeciągu kilku miesięcy (od października/listopada 2023 r.) wykonawca zwozi na obszar działki masy ziemne i wyrównuje je buldożerem. Tym sposobem podniósł już teren na obszarze oznaczonym symbolem 2.Z o kilka metrów zasypując rosnące tam już rośliny. Zeskładowana krata parkingowa w pobliżu usypiska może sugerować, że inwestor w tym miejscu planuje wykonanie parkingu dla samochodów.

Widok od dołu, od strony zachodniej granicy działki 165/2.

Prowadzone działania przekształcające naturalny charakter działki na terenie o symbolu 2.Z stoją w sprzeczności z jego urbanistycznym przeznaczeniem i mogą wpływać na stosunki wodne, a jest to obszar zlewni potoku Bieleń. Składowanie mas ziemnych nie pochodzących z działki, na której jest prowadzona budowa traktowane jest na równi ze składowaniem odpadów (kod: 17 05 04), co wynika z treści załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

Zaznaczone miejsce na planie zagospodarowania przestrzennego, gdzie składowane są masy ziemne. Przeznaczenie terenu zieleń nieurządzona.

21 lutego wystosowałem pisma do burmistrza Mirosława Grafa z zapytaniem o sposób realizacji przez inwestora zapisów w planie, do Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego Pani Moniki Zora-Jaworskiej z zapytaniem o zakres prac budowlanych i ich zgodność z planem, do Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Pana Janusza Lichockiego, czy wydział wydał zgodę na składowanie odpadów na rzeczonej działce, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pana Jacka Romana oraz kierownika delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze Pana Marka Szultisa. Najsprawniej działa, o czym nie raz już się przekonałem, WIOŚ, który już udzielił mi odpowiedzi i przekazał sprawę do kompetentnych organów.

Paragraf 16 MPZP dla Białej Doliny nie pozostawia złudzeń – wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby. Tymczasem burmistrz miasta raz, że nie kontroluje zgodności prowadzenia budowy z miejscowym planem, to de facto pozwala inwestorowi na samowolę. Mamy 7 marca, sytuacja na budowie bez zmian.

 

 

 

 

2024 Michał Pyrek

 

- Reklama -

3 KOMENTARZE

  1. A.pan który startuje na burmistrza zajmuje kierownicze stanowisko zajmujące się ochroną środowiska i mpzp nic sobie z tego nie robi może tak bardziej przyjrzeć się kandydatowi na burmistrz skoro dobrej pory pozwalał na takie rzeczy to co dopiero będzie jak obejmie stanowisko. Fiu fiu

  2. Szczegóły zawarte artykule są bardzo trafne, lecz najistotniejszy wydaje się fakt, że to Radni naszego miasta uchwalali kolejne plany zagospodarowania wielu działek, na których powstawały i powstają kolejne koszmarne obiekty deweloperskie. Czy Radni podnosili rączki posłusznie i byli świadomi skutków takich uchwał ??? To pytanie do Nich i wypadałoby, aby udzielili Mieszkańcom odpowiedzi. A to jest szczególnie ważne, ponieważ wielu z Nich ma wolę dalszego decydowania o jeszcze naszej, a w znacznej mierze deweloperskiej Szklarskiej Poręby.
    Andrzej Kusztal

  3. Zainteresowanie kluczowym tematem dla Szklarskiej znikome. Suweren ma to gdzieś, a po kątach psioczy z oburzenia apartamentowego. Trochę smutne.

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje