22.9 C
Szklarska Poręba
wtorek, 23 lipca, 2024

WIOŚ o oczyszczalni ścieków

Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu Sudetów Zachodnich “Przełom” otrzymało z jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska odpowiedź na zgłoszenie (z 24 sierpnia b. r.) zanieczyszczania rzeki Kamiennej przez oczyszczalnię w Szklarskiej Porębie przy ul. Hofmana, pozostającej w zasobach spółki KSWiK.

Już 25 sierpnia WIOŚ podjął kontrolę w oczyszczalni ścieków oraz pobrał próbki wody z rzeki Kamiennej. Wszystkie badane parametry zostały przekroczone. W dniach 15-16 września pobrano do badań próbkę średniodobową ścieków surowych i oczyszczonych. Wyniki tych badań odnoszące się do wartości dopuszczalnych, określonych w posiadanym przez spółkę KSWiK pozwoleniu wodnoprawnym w zakresie: BZT5*, zawiesiny ogólnej*, azotu ogólnego* oraz fosforu ogólnego* wskazują na przekroczenie wartości wszystkich badanych parametrów.

Poniżej pełna treść przesłanego przez Delegaturę w Jeleniej Górze WIOŚ pisma do Stowarzyszenia “Przełom” (kliknij na dokument, aby powiększyć):

Warto podkreślić, że oczyszczalnia ścieków była kontrolowana w ostatnich latach przez WIOŚ kilkukrotnie. Wszystkie nieprawidłowości wykazywane w czasie kontroli w latach 2017-2020, które wynikają z nieprzygotowania spółki do odbioru tak dużych ilości ścieków bytowych były karane mandatem karnym i kończyły się zarządzeniami pokontrolnymi, jakie WIOŚ kierowało do KSWiK. To, że oczyszczalnia nieprawidłowo funkcjonująca działa w dalszym ciągu, pokazuje słabość organów odpowiedzialnych za ochronę środowiska w Polsce. Pokazuje też, że ochrona środowiska nie stanowi priorytetu dla działań samorządów lokalnych oraz organów centralnych. Od 2017 roku oczyszczalnia przy ul. Hofmana trzeszczy w szwach, a samorząd Szklarskiej Poręby udaje, że to nie jego problem. Dopiero zdecydowane działania Stowarzyszenia “Przełom” upubliczniły złe oszacowanie zdolności przerobu ścieków istniejącej oczyszczalni od samego początku jej funkcjonowania (2010 rok, a projekt z 2006 roku), a także lata zaniedbań i braku nadzoru ze strony organu zarządzającego gminy, będącego jednocześnie udziałowcem spółki KSWiK. Od 2018 roku KSWiK dysponuje projektem rozbudowy i modernizacji oczyszczalni, który w dalszym ciągu nie uzyskał pozwolenia na budowę. Gdyby decyzje dotyczące tej niezwykle żywotnej dla mieszkańców i turystów kwestii, jaką jest czystość rzeki Kamiennej i ograniczenie okropnego smrodu w okolicach oczyszczalni oraz w rejonie zrzutów ścieków były podejmowane na przykład z szybkością zakupu nowego samochodu służbowego dla Magistratu, to byśmy byli wzorem zrównoważonego środowiska dla innych gmin.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
*BZT(biochemiczne zapotrzebowanie na tlen) określa ilość tlenu zużywaną przez mikroorganizmy do rozłożenia w określonym czasie i warunkach substancji organicznych; dla charakteryzowania podatności ścieków na rozkład biologiczny najczęściej podaje się wartość BZT pięciodniowego – oznaczanego jako BZT5.
*zawiesina ogólna [mg/dm3] – parametr ten określa ilość zanieczyszczeń które można oddzielić od ścieków w wyniku filtracji przez membrany (sączki) o określonej średnicy porów (najczęściej 0,45 mm)
*azot i fosforpierwiastki biogenne, niezbędne do życia wszystkich organizmów; pod warunkiem jednak, że nie występują w nadmiarze, czyli zbyt dużym stężeniu; wówczas mają negatywny wpływ na środowisko naturalne; w przemyśle fosfor jest wykorzystywany jako składnik środków piorących, a azot – nawozów sztucznych; powszechne używanie tych produktów w gospodarstwach domowych jest przyczyną ich wysokiego stężenia w ściekach komunalnych; trafiające do strumieni, rzek i jezior zanieczyszczenia organiczne oraz związki azotu i fosforu powodują eutrofizację, czyli nadmierne wzbogacanie się zbiorników wodnych w substancje odżywcze; następstwem eutrofizacji jest wzmożony rozwój roślin – szczególnie glonów i planktonu, oraz zachwianie równowagi tlenowej zbiornika; zakwit wody może doprowadzić do uduszenia się większości organizmów wodnych – np. ryb; może spowodować też zanikanie zbiorników wodnych, ponieważ szybko odkładające się osady denne coraz wyżej podnoszą poziom dna, aż zbiornik (np. jezioro) zupełnie zniknie

 

Michał Pyrek 2020

 

- Reklama -

1 KOMENTARZ

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje