16.1 C
Szklarska Poręba
piątek, 22 września, 2023

Szymon Osowski

Jestem prawnikiem i od zawsze wierzyłem, że prawo powinno służyć ludziom. Już w szkole byłem zaangażowany w różne inicjatywy, których ideą było samodzielne rozwiązywanie problemów przez uczniów. Taką niezależność w myśleniu i swego rodzaju zaradność uważam za kluczową umiejętność życiową. Jednocześnie jednak w moim przekonaniu, ważną rolę we wspieraniu rozwoju obywatelskiej siły odgrywają władze publiczne. Zależnie od tego jaką postawę prezentują, mogą jej sprzyjać bądź utrudniać. Mi zależy na tym, żeby ułatwiały. I dbanie o to stało się moją misją życiową.

W Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska jestem od początku 2007 roku. Miałem przyjemność budować jeden z naszych głównych programów skupionych na dostępie do informacji publicznej www.informacjapubliczna.org. W 2010 roku zostałem wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu. Moja codzienna praca to śledzenie, jak wygląda tworzenie prawa w obszarze jawności i praw obywatelskich, przygotowywanie spraw sądowych, kontakt z ludźmi z całej Polski, zbieranie wypracowywanej przez nas wiedzy i przewodzenie organizacji.

Za moją działalność zostałem wielokrotnie doceniony. W 2014 roku otrzymałem od Prezydenta RP złoty Krzyż Zasługi, a od 2012 Dziennik Gazeta Prawna umieszcza moje nazwisko (zawsze podkreślając rolę organizacji, której przewodzę) w rankingu najbardziej wpływowych prawników (miejsce 30, 12, 9, 14).

W rozwoju mojej wiedzy i umiejętności bardzo ważne było ukończenie Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Poza tym stale działam na gruncie lokalnym, w moim rodzinnym Szczecinie.

Publikacje:

Osowski Sz., Wilk B., Jawność jako wyznacznik legitymizacji w: Studia nad współczesnymi ruchami społecznymi, red. Andrzej Wojtaszak, 2014

Osowski Sz, Wilk B., Jawność jako zasada demokratycznego państwa prawnego w: Krajowa Rada Sądownictwa, Kwartalnik Nr 4 (33), Grudzień 2016

Osowski Sz., Nota: Michał Bernaczyk, Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji Publicznej, Przegląd Sejmowy, Warszawa 2012.

Osowski Sz., Wilk B., Pomiędzy jawnością a tajemnicą, czyli o dostępności orzeczeń dyscyplinarnych. In Gremio, Szczecin 2014.

Batko-Tołuć K., Osowski Sz., Biblioteka a samorząd – możliwości prawne, w: Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo. Program Rozwoju Bibliotek, Warszawa 2012

Batko-Tołuć K, Osowski S., Media lokalne i regionalne – nierozwiązane problemy, nowe wyzwania, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2013

Izdebski K., Osowski Sz., Analiza ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego i pozycję ustrojową lokalnych organów stanowiących w: Samorządowe Unie Personalne, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2014

Mojkowski K., Osowski Sz., Jednostki pomocnicze gminy – stan prawny, Kwartalnik Instytutu Spraw Publicznych Trzeci Sektor, Warszawa 2011

Mojkowski K, Osowski Sz., Prawa i obowiązki Sołtysa, Wspólnota, Pismo Samorządu Terytorialnego. Warszawa 2011.

Osowski Sz., Wilk B., Jawność działania partii politycznych. Pomiędzy teorią a praktyką [w] red. K. Kamińska-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski, “Systemy polityczne i partyjne w ujęciu teoretycznym i praktycznym”, Gdańsk 2016

Osowski Sz., Wilk B., Jawność sprzyja przedsiębiorcom, Zachodniopomorski Przedsiębiorca 04/2015

Kontakt
697 932 643
szymon.osowski@siecobywatelska.pl

Poprzedni artykułAnonimom gminnym dziękujemy
Następny artykuł“Pod Szrenicą”
- Reklama -

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje