19.4 C
Szklarska Poręba
poniedziałek, 22 lipca, 2024

Podwyżka dla burmistrza

1 listopada weszła w życie ustawa zmieniająca poziom wynagrodzeń osób wchodzących w skład organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz diet radnych. Przyjęli ją zgodnie posłowie tak z partii rządzącej, jak z opozycji.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji możemy przeczytać m. in., że jej celem jest dokonanie „urealnienia wartości świadczeń przysługujących Prezydentowi RP i byłym Prezydentom RP, a także zmiany maksymalnych kwot diet lub wynagrodzeń przysługujących przedstawicielom samorządu terytorialnego. Propozycja tych zmian wynika z faktu, że zasady wynagradzania tych osób nie ulegały zmianie od lat. Natomiast w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy nastąpił wzrost nominalnego wynagrodzenia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, w przemyśle i handlu, jak i wzrosła znacząco płaca minimalna (…)”.

Konsekwencją powyższych zmian ustawowych jest wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych które weszło w życie również 1 listopada 2021 roku. Określa ono maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego. Przykładowo dla wójta czy burmistrza w gminie do 15.000 mieszkańców określono maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 10.250 zł, zaś maksymalny poziom dodatku funkcyjnego na poziomie 3.150 zł. Minimalny poziom wynagrodzenia to 80% wymienionych kwot. Zostawiono zatem jakieś pole manewru gremiom uchwalającym wynagrodzenie samorządowców, w przypadku naszej gminy radnym. Jaką decyzję podjęli nasi wybrańcy?

Na czwartkową sesję RM został przygotowany projekt uchwały o następującej treści:

Wynagrodzenie burmistrza Mirosława Grafa wzrośnie z 10 180 zł do 19 470 zł. Większość radnych opowiedziała się za maksymalnym poziomem podwyżki dla burmistrza.

Projekt ten opiniowali w zeszłym tygodniu radni w czasie obrad komisji połączonych. Nie wszyscy byli za maksymalnym podniesieniem stawki wynagrodzenia burmistrza Mirosława Grafa. O komentarz poprosiliśmy radnego Marcina Michałkowa, który był jednym z radnych, którzy sprzeciwili się maksymalnej podwyżce.

*

Drodzy mieszkańcy,
w najbliższy czwartek na Sesji Rady Miasta będzie głosowana uchwała dotycząca podwyżki wynagrodzenia dla Burmistrza Mirosława Grafa. Podwyżka wiąże się w nowelizacją ustawy o wynagrodzeniach podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Propozycja podwyżki dla Burmistrza Grafa przedstawiona przez Sekretarz Miasta Agnieszkę Gwóźdź to maksymalna stawka na jaką pozwala ustawa. Jak to przedstawia się w cyfrach:

1.Wynagrodzenie zasadnicze – podwyżka z 4700 zł na 10250 zł

2.Dodatek funkcyjny – podwyżka z 1900 zł na 3150 zł

3.Dodatek za wieloletnią pracę – podwyżka z 940zł na 2050zł

4.Dodatek specjalny – podwyżka z 2600 zł na 4020 zł

Należy dodać, że zgodnie z ustawą wynagrodzenie Burmistrza może być ograniczone do 80% sumy kwot maksymalnych. Może, ale nie musi ponieważ to Rada Miasta będzie głosowała uchwałę przygotowaną przez Sekretarz Miasta zatrudnioną przez… burmistrza miasta!

Uchwała była opiniowana przez Radę Miasta na komisji wspólnej w dniu 19.11.2021 i uzyskała pozytywną opinię. Oto lista Radnych, którzy byli ZA podwyższeniem pensji Burmistrza do kwoty maksymalnej:

 1. MAŁGORZATA DRUŻKOWSKA
 2. MAŁGORZATA FIODORÓW
 3. KRZYSZTOF JAHN
 4. ROBERT KOTECKI
 5. JANUSZ LICHOCKI
 6. MAREK LUDWICZAK
 7. DOROTA MORAWSKA – ROMAŃCZUK
 8. TERESA ŻYWICKA

Radni, którzy byli PRZECIW podwyżce do maksymalnych kwot:

 1. MIROSŁAW HOCHÓŁ
 2. PIOTR KOZIOŁ
 3. MARCIN MICHAŁKÓW

Radny, który wstrzymał się od głosu:

PAWEŁ POPŁOŃSKI

Jako Radny uważam że Burmistrz Graf nie zasługuję na pełną stawkę wynagrodzenia!

Dlaczego jestem na NIE?

Mieszkańcy Szklarskiej Poręby płacą NAJWYŻSZE podatki, mają NAJDROŻSZĄ wodę w Polsce, mają NAJWYŻSZĄ stawkę za śmieci w Polsce! Skoro Burmistrz chwali się, że ustabilizował finanse miasta, to dlaczego mieszkańcy płacą najwyższe stawki w Polsce?

Mieszkańcy płacą za naprawy dróg niszczonych przez Deweloperów, a Burmistrz nie korzysta z prawa zobowiązania inwestorów do napraw dróg!

Burmistrz niewłaściwie nadzoruje spółkę KSWIK. Na ostatniej komisji dowiedzieliśmy się, że spółka nie reguluje w należytym czasie spłat kredytu za inwestycję poczynione w latach 2006-2010 mając najwyższe zyski ze Szklarskiej Poręby spośród wszystkich oddziałów KSWIK!

Burmistrz nie wyegzekwował kwoty około 5 mln zł od Spółki Zdrojowa Invest (Hotel Radisson) do której był zobowiązany!

Uważam, że podwyżka pensji burmistrzom i prezydentom miast po prostu się należy, ponieważ została niesprawiedliwie ograniczona przez PiS w roku 2018, ale nie godzę się na pełne stawki dla Burmistrza Mirosława Grafa.

Jestem ciekaw, jak uchwałę płacową ocenicie Szanowni Mieszkańcy Szklarskiej Poręby. Zapraszam do komentowania.

 

 

 

Marcin Michałków

 

2021 Redakcja

 

źródło: >>>portal www.miasta.pl

- Reklama -

1 KOMENTARZ

 1. Szkoda, że GSP nie zapytał o powody radnych będących na TAK za maksymalną podwyżką dla burmistrza. Czyż nie byłoby miło poczytać o wdzięczności radnej Sylwii Cybulskiej za zatrudnienie w MOKSiALu bez konkursu, czy o wdzięczności radnego Roberta Koteckiego za realizację materiałów filmowych o remoncie małego kościoła na Dolnej w czasie kampanii do RM po śmierci Przemysława Wiatera. Pytaniem otwartym jest, czy filmiki te były finansowane z puli przeznaczonej na promocję miasta? Co do reszty, to postawa radnych nie dziwi, w końcu stanowią oni tło dla burmistrza, jak on to zgrabnie ujął swego czasu. Jedno mnie jednak zastanawia. Gdzie kompas moralny zgubił radny Janusz Lichocki? W czasie wyborów zdawał się być człowiekiem, który ma ugruntowane poglądy i pomysł na swoją obecność w samorządzie. Tymczasem łopocze jak chorągiewka na wietrze.

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje