22 C
Szklarska Poręba
niedziela, 16 czerwca, 2024

Budżet obywatelski – konsultacje

Informacje otrzymane z Urzędu Miejskiego.


Budżet na miarę obywatela.
Obywatelskie pomysły jak zagospodarować miejską kasę poprawiają dobrostan.

Budżety obywatelskie, zwane także partycypacyjnymi, w polskich miastach wprowadzano od 2011. Liderem był Sopot, lecz w kilka lat poszło jego śladem wiele innych gmin, a nawet dzielnic i subregionów. W ubiegłym roku, w znowelizowanej ustawie o samorządach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim dodano regulacje o budżecie obywatelskim na kadencję 2018-2023.

Historia budżetów obywatelskich sięga wg Wikipedii 1989 r., kiedy to po raz pierwszy w brazylijskim mieście Porto Alegre, podczas wieloetapowego procesu dyskusji, mieszkańcy miasta zdecydowali w jaki sposób wydać część budżetu gminnego. Dziś te formę demokracji uczestniczącej stosuje tysiące samorządów na całym świecie.

Ważnym aspektem tworzenia budżetu obywatelskiego jest poznanie przez mieszkańców priorytetów w wydawaniu pieniędzy publicznych, a zarazem uświadomienie zarządzającym jednostką samorządową jakie wspólnota ma potrzeby. Często odbywa się to poprzez wybór delegatów budżetowych, reprezentujących lokalne społeczności, zgromadzenia ich członków, debaty z głosowaniami nad postulatami i określaniem konkretnych wydatków. Istotną częścią całego procesu jest wdrażanie pomysłów społecznych, które następnie bezpośrednio mają wpływ na jakość życia mieszkańców.

Badania przeprowadzane w miastach stosujących tę formę demokracji uczestniczącej wykazują, że podwyższa ona deklarowaną jakość życia, zwiększa zadowolenie z usług publicznych, sprzyja przejrzystości i wiarygodności samorządu lokalnego, a przede wszystkim angażuje do uczestnictwa w życiu publicznym szersze kręgi obywateli, szczególnie osób wykluczonych. Wpływa także na ogólny poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W wielu polskich miastach kampanie związane z budżetem obywatelskim są okazją do integracji różnorodnych środowisk lokalnych. Dzięki konsultacjom społecznym nad budżetem obywatelskim integrują się różnorodne grupy mieszkańców, a zarazem poznają mechanizmy działania organizmu miejskiego. To owocuje często lepszym, bo wspólnym i spełniającym potrzeby szerszych kręgów, wykorzystaniem miejskiej kasy.

W Szklarskiej Porębie po raz pierwszy będziemy mogli decydować o tym, na co przeznaczyć część budżetu miasta. Rozpoczęte właśnie konsultacje społeczne nad Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Szklarska Poręba na rok 2019 (BO), będą okazją nie tylko do włączenia w cały demokratyczny proces mieszkańców, ale też poszerzenia wiedzy o finansowaniu projektów miękkich w ramach BO. Warsztat edukacyjny skierowany do organizacji pozarządowych i liderów lokalnych, będzie obejmował zagadnienia dot. problemów społecznych, edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, profilaktyki przemocy i różnych uzależnień oraz infrastrukturalnych. To mocne wsparcie dla NGO, które z pewnością zaowocuje przemyślanymi i realistycznymi postulatami wykorzystania 200 tys. zł, jakie w tym roku obejmie Budżet Obywatelski Miasta Szklarska Poręba.

Pamiętajmy, że warto się włączyć w urządzanie swoje miasta.

 

 

Budżet obywatelski
Po raz pierwszy w Szklarskiej Porębie mieszkańcy będą mogli wskazać cele na jakie przeznaczyć część budżetu miasta

Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Szklarska Poręba na rok 2019. Istotnym ich wydarzeniem będzie spotkanie konsultacyjne 30 stycznia 2019 r., w godz. od 12 do 16, z możliwością składania uwag i wniosków. Odbędzie się w sali Rodzinnego Parku Rozrywki ESPLANADA w Szklarskiej Porębie przy ul. Władysława Grabskiego 5A. Dodatkowe konsultacje odbędą się także 4 lutego 2019 r. w Urzędzie Miejskim przy Granitowej 2, między godz. 17-19.

W trakcie spotkania konsultacyjnego będzie też można poszerzyć wiedzę o finansowaniu w ramach budżetu obywatelskiego różnych projektów miękkich: społecznych, edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, z profilaktyki przemocy i różnych uzależnień oraz infrastrukturalnych – ważnych z punktu widzenia mieszkańców Szklarskiej Poręby.
Warsztat edukacyjny „Projekty profilaktyki uzależnień a środki z budżetu obywatelskiego” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych będzie obejmował zagadnienia:
Część I. Budżet obywatelski a rodzaje zadań do realizacji;
Część II. Przygotowanie formularza zgłoszeniowego projektu na dofinansowanie projektu w oparciu o regulamin budżetu obywatelskiego.

Poza spotkaniem udział w konsultacjach społecznych Regulaminu Budżetu Obywatelskiego może wziąć każdy, zgłaszając opinię lub uwagę poprzez pocztę elektroniczną na adres biurorady@szklarskaporeba.pl do 6 lutego 2019 r.

Konsultacje zostały zarządzone przez Burmistrza Szklarskiej Poręby Zarządzeniem nr 0050.49.2019 z 16 stycznia 2019 r. 

 

 

- Reklama -

2 KOMENTARZE

  1. Proponowany regulamin budżetu obywatelskiego jest skrojony pod jednostki samorządowe. Niestety moje obawy po lekturze projektu zdaje się potwierdzać przygotowywany warsztat edukacyjny nt. profilaktyki uzależnień. To jest podstawowy grzech samorządów, które mając pełne usta “obywatelskości” wykrawają część budżetowego tortu dla mieszkańców, a de facto dla realizowania zadań przez własne podmioty. Jak na te 200 tys. rzucą się jednostki miejskie, szkoły (dzięki dopuszczeniu do składania wniosków podmiotów prawnych), mające doświadczenie w pisaniu projektów, zapomnij obywatelu, że starczy Ci na lampę pod domem lub ławki na skwerku. Regulamin dopuszcza jedynie projekty realizowane na terenach należących do gminy, świetnie do tego nadają się szkolne i przedszkolne podwórka. Projekt złożony przez nasz Komitet, który póki co, w ogóle nie znalazł odbicia w propozycjach urzędu, dopuszcza do składania projektów jedynie osoby fizyczne (osoby prawne w postaci stowarzyszeń dopiero wtedy, gdy zostaną środki z ogólnej puli po złożeniu projektów przez osoby fizyczne). Skąd w ogóle założenie, że mieszkańcy będą chcieli pozyskać pieniądze na profilaktykę uzależnień, może właśnie będą chcieli urządzić osiedlowego grilla… Ale jeszcze piłka w grze, do 6 lutego trwają konsultacje. Przybądźmy jak najliczniej z uwagami i własnymi propozycjami w środę. Budżet obywatelski to proces uczący współpracy, a nie wkładanie mieszkańców w przegródki lub stawianie ich w konkurencji do instytucji miejskich.

  2. Jak nie ma parcia społecznego, to sobie wykrawają i dobrze. Inaczej kasa poszłaby na inne cele, niekoniecznie pilnie potrzebne, jak np. jeszcze bardziej godne auto. W Szklarskiej Porębie zainteresowanie mieszkańców poczynaniami władzy wygasa tuż po wyborach. Jeżeli to się nie zmieni, to dalej będzie jak było – administrowanie i umizgi do suwerena, a nie rządzenie przez lidera w otoczeniu ludzi o menedżerskich umiejętnościach. Jestem absolutnie pewny, że wśród obecnej załogi urzędu są ludzie, którzy naprawdę rozwinęliby skrzydła pod wodzą lidera. A lidera nie ma. Jeżeli aktywność narodu ocknie się dzięki działaniom wokół budżetu obywatelskiego, to już będzie dobrze.

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje