0.5 C
Szklarska Poręba
wtorek, 16 kwietnia, 2024

Radny Powiatu informuje

Szklarska Poręba 18.03.2019

Ryszard Głodek
Radny Rady Powiatu Jeleniogórskiego

 

Pan
Eugeniusz Kleśta
Przewodniczący Rady Powiatu
Jeleniogórskiego

Interpelacja kierowana do
Pana
Krzysztofa Wiśniewskiego
Starosty Jeleniogórskiego

 

I N T E R P E L A C J A
Zgodnie z art. 21 ust. 9, 10 i 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. – Dz. U. z 2018 r. poz. 995
z późn. zm.

 

Miasto Szklarska Poręba wystąpiło z propozycją zawarcia porozumienia z Powiatem Jeleniogórskim w sprawie realizacji i współfinansowania zadań związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2733D wraz z mostem nad rzeką Kamienną w Szklarskiej Porębie.

Propozycja obejmuje:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 2733D wraz z mostem nad rzeką Kamienną w latach 2019 – 2020 lub latach następnych.

2. Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2733D wraz z mostem nad rzeką Kamienną w Szklarskiej Porębie przy założeniu, że Powiat otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa, lub ze środków unijnych na ten cel.
Przy realizacji zadania związanego z przebudową drogi i mostu wykorzystane będą dotacje z budżetu lub unii europejskiej i budżetu Miasta Szklarska Poręba. Miasto Szklarska Poręba zabezpiecza środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz dotację w wysokości 20% wartości zadania ustalonego w wyniku przeprowadzonego przez Powiat postępowania przetargowego.

Zadania Powiatu:

1. Wystąpienie do Wojewody Dolnośląskiego o dofinansowanie realizacji przebudowy drogi i mostu w celu uzyskania promesy, lub złożenie aplikacji w celu uzyskania finansowania z budżetu Unii Europejskiej.

2. Wyłonienie wykonawcy zadana w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania.

4. Pełnienie funkcji inwestora przy realizacji zadania.

Po zakończeniu zadania Miasto Szklarska Poręba podejmie działania związane z przejęciem drogi na rzecz gminy Szklarska Poręba.
Wnoszę o podjęcie współpracy z Miastem Szklarska Poręba w celu podpisania stosownego porozumienia na realizacje zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2733D wraz z mostem nad rzeką Kamienną w Szklarskiej Porębie.
W poprzednim roku nie udało się doprowadzić do zawarcia porozumienia mimo deklaracji Miasta Szklarska Poręba o współfinansowaniu inwestycji.

 

Ryszard Głodek

 

Odpowiedź Starosty


Jelenia Góra, dnia 08.04.2019r.

Szanowny Pan
Ryszard Głodek
Radny Rady Powiatu Jeleniogórskiego

W odpowiedzi na Interpelację z dnia 28 marca 2019 r. dotyczącą zawarcia porozumienia z Miastem Szklarska Poręba w sprawie realizacji i współfinansowania zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2733D wraz z mostem nad rzeką Kamienna w Szklarskiej Porębie uprzejmie informuję, że projekt porozumienia zastał sporządzony i zaakceptowany przez Miasto Szklarska Poręba. Zarząd Powiatu będzie mógł podpisać stosowne porozumienie, po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie powierzenia Miastu Szklarska Poręba zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 2733D wraz z mostem nad rzeką Kamienna w Szklarskiej Porębie oraz wyrażenia zgody na wspólną realizację zadania pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 2733D wraz z mostem nad rzeką Kamienna w Szklarskiej Porębie”. Projekt uchwały w/w sprawie został już przygotowany i będzie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Powiatu.

Z poważaniem

STAROSTA
Krzysztof Wiśniewski

>>> PDF

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -

2 KOMENTARZE

  1. Panie Ryszardzie

    Trzymam kciuki za pomyślne głosowanie ww. uchwały na forum Rady Powiatu. Mam nadzieję ,że wszyscy radni ze Szklarskiej Poręby połaczą siły i uda się skutecznie zalobbować w tej sprawie .

    • Piotrze też trzymam kciuki , każdy metr wyremontowanej ulicy to zysk dla mieszkańców i turystów !!! Jak zwykle ale to nic nie zmieni w systemie zakorkowanego wyciągu. Tak jak pomysł przebudowy ul Słonecznej w czy ma pomóc chyba tylko ułatwi dojazd z apartamentowców do Netto bo ruchu na pewno nie usprawni. Mam pewien szalony pomysł na radykalne rozwiązanie / nie światełka ani szlabaniki/ jak Cię interesuje daj znać !!!!

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje