14.1 C
Szklarska Poręba
sobota, 30 września, 2023

Apartamentowce w Karpaczu

Apartamentowce budzą złe emocje w bratnim kurorcie pod Śnieżką. Wypowiada się na ten temat, kandydat na burmistrza Karpacza, Radosław Jęcek. Ponieważ u nas startuje pan Ryszard Rzepczyński, wieloletni zastępca burmistrza Karpacza, lektura tych materiałów może posłużyć lokalnym wyborcom.

 

Radosław Jęcek.
Jakaż to rozpaczliwa hipokryzja przemawia przez „odpowiedzialnego” kandydata na burmistrza.

Państwo na szczęście znacie znaczenie słowa odpowiedzialny – kandydatowi jednak przypomnę. Odpowiedzialność to, za słownikiem języka polskiego, obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny, to przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś.

O obowiązku tym wobec Mieszkańców poprzedni burmistrz ZAPOMNIAŁ:
1. Procedując dwukrotnie zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod budowę hotelu Gołębiewski (UWAGA – zmiana ta spowodowała, że obecnie budowane są również apartamentowce przy ulicy Kąpielowej).
2. Procedując zmianę Planu pod budowę hotelu Sandra.
3. Procedując zmianę Planu pod rozbudowę hotelu Artus (UWAGA – przy ul. Wilczej, nad którą obecnie tak ubolewa).
4. Procedując zmianę Planu dla Zarzecza, gdzie powstały i powstają apartamentowce.
5. Przedstawiając koncepcję zabudowy Karpacza podziemnym Hiltonem.
Za kadencji “odpowiedzialnego” wydane zostały pozwolenia na budowę apartamentowców m.in. przy ul. Myśliwskiej, Nadrzecznej, Nad Łomnicą, B. Prusa, Wilczej, Przemysłowej, Bocznej. Dlaczego wówczas burmistrz nie brał aktywnego udziału podczas procesu wydawania pozwolenia na budowę? Nie widział, nie chciał widzieć, że – jak sam twierdzi – inwestorzy naginają przepisy?

Pora na FAKTY odnośnie gospodarki przestrzennej.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

1. Studium jest merytoryczną podstawą tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Karpacza zostało opracowane w 1999 roku, tj. 19 lat temu. Nie trzeba Państwu tłumaczyć jak wiele czynników, od demografii po ruch turystyczny, zmieniło się przez tak długi czas.
3. Analiza przeprowadzona przez urbanistów w roku 2016 wskazała, że obowiązujące dokumenty planistyczne (Studium oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego) oparte są na nieobowiązujących już, przestarzałych przepisach,
co w konsekwencji pozwoliło na zabudowę Karpacza apartamentowcami.

W OPARCIU O TAKIE ZAPISY TWORZONE BYŁY PLANY. TO W OPARCIU O PRZESTARZAŁE ZAPISY (z zeszłego wieku) DZIAŁALI DEWELOPERZY.

1. Dlatego podczas swojej kadencji, po wielu konsultacjach z urbanistami, architektami, konserwatorem zabytków, dwukrotnie próbowałem przekonać radnych aby przystąpić do zmiany studium. Specjaliści twierdzili jednoznacznie, że zmiana Studium,
a w konsekwencji planów miejscowych, jest jedynym narzędziem pozwalającym w przyszłości ograniczyć budowę apartamentowców w Karpaczu.
2. Ostatecznie, po wielu wysiłkach, prace nad nowym studium zostały rozpoczęte.

POZWOLENIA NA BUDOWĘ
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem wydającym pozwolenie na budowę jest STAROSTA JELENIOGÓRSKI.
2. Organ bada wniosek o udzielenie pozwolenia pod kątem przepisów prawa budowlanego oraz zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
3. BURMISTRZ NIE MOŻE UCHYLIĆ PRAWOMOCNIE WYDANYCH DECYZJI.

I na koniec. Za mojej kadencji nie została sprzedana żadna miejska działka pod zabudowę developerską.

Czuwaj!
P.S. Po rzetelne informacje zapraszam Państwa na http://aktywnykarpacz.pl/
P.P.S. Materiał wyborczy KWW Aktywny Karpacz

Poprzedni artykułGospodarni mają www
Następny artykułLaboranci Wiatera
- Reklama -

4 KOMENTARZE

 1. To tak jak w Szklarskiej Porębie. Studium jest także nieaktualne (2003 rok) i oparte na nieaktualnych przepisach. W studium przedstawia się kierunki rozwoju miasta na najbliższe kilka lat. Na studium dopiero opiera się plany zagospodarowania. Niestety w naszym mieście od kilku kadencji, żaden burmistrz nie pochylił się nad perspektywicznym planowaniem. Pomimo tego, że ustawa mówi, że raz w kadencji ma obowiązek sprawdzić aktualność dokumentów planistycznych, to żaden tego nie robił. Dlatego właśnie powstaje tyle apartamentowców…

 2. Witam !
  Ostatnia zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szklarskiej Poręby została uchwalona uchwałą XXX/344/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w dniu 24 sierpnia 2016 r.

  Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz dokonuje analizy aktualności studium i planów miejscowych i przedstawia analizę Radzie Miasta do uchwalenia.

  W związku z czym:
  @Wojciech Biernat: Nikt z nas bez opracowania wskazanego w ustawie (ww. art. 32) nie jest w stanie ocenić czy studium jest aktualne czy nie – ja choć jestem urbanistą także.

  @Kamil Kasperowicz: Radni przyjęli zmianę w studium w 2016 r. w oparciu o nowe przepisy, zatem nie jest prawdą że studium jest z 2003 r. Czy przez 2 lata studium stało się nieaktualne i wymaga zmiany? Nie jestem przekonany. Do oceny aktualności konieczne jest opracowanie opisane jw.

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje