7.1 C
Szklarska Poręba
poniedziałek, 4 marca, 2024

Referendum

W czasie wyborów w 2018 roku mówiliśmy na mitingach wyborczych Lepszej Szklarskiej Poręby, że w sprawach bardzo ważnych dla społeczności Szklarskiej Poręby będziemy organizować referenda. Co innego jednak zapewniać na spotkaniu przedwyborczym, a co innego wdrożyć w życie. Choć wiele osób w Szklarskiej wciąż żyje życiem podziałów, byłych burmistrzów, obecnego itd., to jednak trzeba sobie powiedzieć uczciwie, wszyscy ponosimy w tym momencie trwania Szklarskiej Poręby odpowiedzialność za to miasto. Jeśli nie dryfowanie, czy jak wolą urbaniści w studium kierunków rozwoju gminy “rozwój inercyjny”, to co w zamian?

W ostatnim czasie w moich rozmowach z mieszkańcami powtarzało się parę wątków, dających się zebrać w trzy podejścia do kłopotów z oczyszczalnią ścieków. Mamy mieszkańców, którzy:

1. Nie chcą ponosić kosztów rozbudowy oczyszczalni, bo przestała ona służyć mieszkańcom. Nowo powstałe obiekty nie chcą się dzielić zyskiem z Miastem, a Szklarska została zapchana i w efekcie zatruta. Zasadniczo sprzeciwiają się rozbudowie oczyszczalni i najlepiej, jakby kosztami jej rozbudowy obciążyć duże obiekty, które zalały Kamienną swoimi ściekami.

2. Widzą ratunek w kolektorze zrzutowym do Piechowickiej oczyszczalni. Szklarską Średnią uratujemy od smrodu, a lokalizacja piechowickiej oczyszczalni daje możliwość dalszej rozbudowy. Po spotkaniu wiemy już, że wiązałoby się to z powiększeniem tamtejszej oczyszczalni. Dochodzi też zgoda mieszkańców Piechowic. A więc trudna dyplomacja międzygminna.

3. Chcą jak najszybszej rozbudowy zgodnie z przygotowanym projektem. Dostrzegają potrzebę rekompensaty dla mieszkańców ulic Hofmana, Brzozowej i Matejki, którzy najgorzej odczuwają smród oczyszczalni. Konieczne jest uszczelnienie procesu przechowywania osadu. W opinii niektórych, duże obiekty powinny dołożyć się do rozbudowy.

Obecną oczyszczalnię rozbudować i tak trzeba. Musi ona usuwać związki biogenne na poziomie dopuszczalnym w normach. Dlatego pomijam zagadnienie, cz w ogóle ja rozbudowywać.

Pozostaje wątek piechowicki. W świetle tego, co widzimy w Szklarskiej obecnie i tego, jak rozeszły się tereny w naszej gminie oraz w świetle tego, co można wybudować zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego i wydanych warunków zabudowy, należy spodziewać się dalszej zabudowy miasta. To oznacza jedno, stanęliśmy na rozdrożu i musimy podjąć decyzje, które będą rzutowały na kolejne dziesięciolecia naszego miasta.

Pośród mieszkańców mamy również zasadniczo trzy grupy (może więcej) mieszkańców różnie od siebie widzących problem z oczyszczalnią.

Jestem zdania, że przeprowadzenie referendum w obecnej chwili jest dobrym pomysłem.

Proponuję pięć pytań:

1. Czy jesteś za wstrzymaniem wydawania warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej dla nowych dużych obiektów, bez warunku, że obiekty te zostaną podłączone do sieci po ukończeniu rozbudowy oczyszczalni ścieków?

2. Czy obiekty o przeznaczeniu hotelowym lub krótkoterminowym najmie powyżej 100 miejsc noclegowych muszą posiadać własną oczyszczalnię ścieków?

3. Czy jesteś za objęciem terenów gminnych jakąś formą ochrony (przyrodniczej, kulturowej)?

4. Czy jesteś za wyznaczeniem obszarów na terenie gminy pod Park Kulturowy?

5. Czy jesteś za zakupem terenu w Piechowicach pod rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków (przy ul. Cieplickiej)?

To tylko propozycja, którą należy dokładnie omówić. Park kulturowy daje możliwości ścisłej kontroli urbanistycznej i architektonicznej na obszarze pozostającym w jego granicach. Każda z propozycji ma oczywiście swoje słabe i mocne strony. Musimy się jednak opowiedzieć za jednym kierunkiem rozwoju Szklarskiej Poręby. Stare powiedzenie, że nie można mieć ciastka i zjeść ciastka, jest okrutną prawdą dla wszystkich “pro-rozwojowców” za wszelką cenę.

Żeby przeprowadzić referendum wniosek musi złożyć 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy (wynika to z art. 4 ust 1 ustawy o referendach lokalnych). W przypadku Szklarskiej Poręby trzeba zebrać ok. 700 głosów.

 

 

 

2020 Michał Pyrek

 

- Reklama -

6 KOMENTARZE

 1. Jeszcze dodałabym pytania”czy powinny wrócić kosze do segregacji śmieci na terenie miasta Szklarska Poręba? ”
  oraz ” czy w centrum miasta potrzeba jest sygnalizacja świetlna przy przejściach dla pieszych?”

 2. Moje spostrzeżenia dotyczące postawionej propozycji.

  1. Jeżeli referendum ma rozstrzygnąć tak ważne kwestie, to trzeba się poważnie zastanowić nad pytaniami. Konsekwencje odpowiedzi na te pytania trzeba poznać przed ich zadaniem. Wyobraźmy sobie sytuację, że na pytanie 2 pada odpowiedź TAK. Co będzie jeśli nie tylko nowe ale także już istniejące obiekty postanowią wybudować swoje oczyszczalnie. Z łącznej ilości ścieków spływających do oczyszczalni ubędzie np. 300.000 m3. Wówczas koszty stałe funkcjonowania oczyszczalni będą musiały zostać rozłożone na wpływającą mniejszą ilość ścieków i cena znacząco wzrośnie. Po drugie, jaką mamy gwarancję, że te nowe, małe oczyszczalnie będą odpowiednio dbały o standardy i reżim technologiczny.
  2. Odpowiedź TAK dla pytania 5 może spowodować, że jeszcze bardziej utracimy kontrolę nad kosztami ścieków. Jeśli rozbudowana zostanie oczyszczalnia w Piechowicach to do jakiego oddziału ona będzie należała?
  Kto ma kupić teren w Piechowicach? Czy kupującym ma być miasto Szklarska Poręba? Pamiętajmy także, że od Muzeum Ziemi do oczyszczalni w Piechowicach mamy około 8 kilometrów. Tej długości kolektor trzeba byłoby wybudować. To są także koszty.
  3. Pytania powinny być postawione po przeprowadzeniu audytu, gdy będą znane alternatywne propozycje wraz z kosztami oraz konsekwencjami formalno-prawnymi.
  4. Podstawowe pytanie jakie należy zadać, dotyczy tego, jak duża ma być Szklarska Poręba? Wielkość oczyszczalni może być dobrym czynnikiem sterującym.

 3. Co racja to racja, ale czy aby referendum pozwoli wyłonić człowieka, który niezwłocznie i natychmiast naprawi, wyeliminuje czy też usunie te wszystkie nieprawidłowości?

 4. Gmina Szklarska Poręba opracowuje strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2026. Nowa strategia ma się opierać m. in. na badaniach ankietowych mieszkańców Szklarskiej Poręby. Zachęcamy Czytelników GŁOSu do wypełnienia ankiety na stronie Miasta.

 5. Może niech spółka zacznie od wykrycia nielegalnych zrzutów i uszczelnienia instalacji, bo cała dyskusja w dalszym ciągu nie rozwiązuje 300tys. kubików ścieków “znikąd” I jakoś nikt o tym nie mówi.
  Referendum dla samego referendum nie ma sensu. Jeśli to ma być plebiscyt, kto ma lepszy pomysł lub co chciałbyś zrealizować, bez konkretnych analiz możliwosci i skutków realizacji, szkoda środków. Referendum nie jest za darmo. Potrzebujemy u władzy ludzi, którzy zaczną planować długoterminowo funkcjonowanie miasta.

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje

Śledztwo w urzędzie

Referendalne ABC