22 C
Szklarska Poręba
niedziela, 16 czerwca, 2024

Po co komitet społeczny?

Podstawowym zadaniem Komitetu Społecznego Obywatelska Szklarska Poręba jest rzecznictwo interesów mieszkańców. Niezależnie od wyznania, poglądów, posiadania dzieci lub nie, kota czy psa, życia w związkach sformalizowanych lub nie, jednopłciowych czy dwupłciowych, tudzież bycia samotnym okrętem, KSOSP ma służyć pomocą każdemu. Komitet może reprezentować grupę mieszkańców borykających się z problemami zaistniałymi w ich bezpośrednio zamieszkiwanej przestrzeni (także społecznej), jak też dostrzeganymi w skali całego miasta. Jeśli reprezentacja nie jest konieczna, to może służyć pomocą merytoryczną, a w miarę rozwoju działalności, także instytucjonalną.

Komitet Społeczny chce koordynować działania mieszkańców oraz instytucji działających na terenie gminy. W programie “Lepszej Szklarskiej Poręby” kładłem nacisk na zainicjowanie i rozwój opieki środowiskowej w mieście. Szereg wizyt w domach, nawiązanych kontaktów w trakcie kampanii wyborczej pokazały skalę problemów społecznych z jakimi boryka się mieszkaniec naszego miasta. Koordynacja działań różnych jednostek pomocowych na terenie gminy i wymiana wiedzy zdobywanej w różnych punktach codziennej aktywności mieszkańca może pomóc wielu osobom. Nie każdy zgłasza swoje problemy w MOPSie, nie każdy informuje nawet swoich sąsiadów, to często wychodzi mimo, na marginesie. Absolutnie nie wiąże się to z wchodzeniem komuś z butami do żołądka, organizowanie pomocy ma spełniać podstawowy warunek: zachowanie godności człowieka doświadczającego przemocy, ubóstwa, wykluczenia społecznego, stygmatyzacji, przewlekłej choroby, zniedołężnienia itd. W tym zakresie będziemy liczyć na wsparcie radnych i urzędników Miasta w zamian oferując swoje pomysły i rozwiązania oraz możliwości instytucjonalne.

Działanie Komitetu ma opierać się przede wszystkim na sieci kontaktów wśród mieszkańców Szklarskiej. To mieszkańcy są źródłem informacji dla nas, równocześnie będąc głównym odbiorcą naszych działań inicjatywnych. Z racji tego, że chcemy działać na styku różnych instytucji i organów władzy możemy wnieść nową jakość w życie miasta i jego mieszkańców, niekoniecznie jedynie tych realnie zaangażowanych. Odbiorcami efektów naszej wspólnej pracy mogą być wszyscy mieszkańcy Szklarskiej. Mogą się z nami łączyć we współpracy tymczasowej, doraźnej, dotyczącej jednej akcji, na stałe, jak chcą. Komitet ma formułę otwartą.

Komitet społeczny chce usprawnić inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców Szklarskiej. Będąc otwartymi na pomysły, na rozwiązania różnych kwestii w gminie przez samych mieszkańców, chcemy pomóc np. w zbieraniu podpisów pod projektem uchwały pod obrady rady miejskiej (na podst. art. 41a ustawy o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990r.).

Komitet chce wspierać inicjatywy edukacyjne i sam je wprowadzać w życie. Szczególnie zależy nam na kwestii planowania przestrzennego, zrównoważonego rozwoju, które leżą odłogiem i w nikłym stopniu angażują obecnie mieszkańców. Chcemy pokazać jak największej liczbie mieszkańców Szklarskiej Poręby, jak wygląda współczesne planowanie przestrzenne, jak zadbać o swój (grupowy) interes w zderzeniu z naciskiem inwestorskim, dlaczego dokumenty strategiczne i planistyczne muszą posiadać zapisy chroniące dobrostan mieszkańców, a nie być wyłącznie narzędziem do zaspokajania apetytu inwestorów. Konsekwencje decyzji podejmowanych dzisiaj będziemy ponosić nie tylko my, ale również pokolenia następne. W związku z tym, należy traktować rozwój naszego miasta z należytym szacunkiem i ostrożnością, wykorzystując całą dostępną wiedzę o procesach kształtowania przestrzeni i ich społecznych oraz środowiskowych konsekwencjach.

Zależy nam na współpracy z radnymi, którzy przez fakt uzyskania mandatu zaufania mieszkańców są ich reprezentantami w procesie decyzyjnym w gminie, a w trakcie kampanii zobowiązali się do realizacji różnych celów. Komitet chce wspierać i motywować radnych do działania; może uda się wypracować nową formułę współpracy z mieszkańcami w poszczególnych okręgach wyborczych. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy Miasta kierowane do mieszkańców i jeśli będzie chęć ze strony Burmistrza, urzędników, to z przyjemnością będziemy je wspierać i wzajem wprowadzać w życie. Nie zależy nam na funkcjonowaniu w kanapowym gremium. Wielu z nas to osoby aktywne, zorientowane w przestrzeni społecznej miasta. Czujemy potrzebę działania dla innych i z myślą o innych. Oddajemy swoją wiedzę, potencjał i zaangażowanie Wam, mieszkańcom.

   © 2018 Michał Pyrek

- Reklama -

5 KOMENTARZE

  1. Słuszna i potrzebna inicjatywa. Członkowie Komitetu mogliby uczestniczyć bez prawa do głosowania w pracach Komisji resortowych Rady Miejskiej. Oczywiście, jeżeli Przewodniczacy komisji wyrażą na to zgodę, choć z mojej strony nie widzę poważniejszych przeszkód.

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje