-0.9 C
Szklarska Poręba
piątek, 19 kwietnia, 2024

Planowane zadłużenie gminy

Na spotkaniach z mieszkańcami w zeszłym tygodniu skarbniczka miasta Pani Agata Skowrońska-Juralewicz przedstawiała sytuację finansową gminy oraz plany inwestycyjne gminy na obecny rok. Przypomnijmy, ponad 13 mln zł zostanie przeznaczonych na remonty i rozbudowę infrastruktury miejskiej, wymianę pieców, itd. O tym wszystkim mogliście się Państwo zapoznać w artykule przewodniczącego RM Janusza Lichockiego >>>link. Pani skarbnik mówiła również o zadłużeniu Miasta na koniec 2019 r., które wynosi ponad 12,4 mln zł i jest spłacane planowo, bez przeszkód, przy zachowaniu płynności finansowej gminy.

Ani jedno słowo nie padło jednak o planowanym zadłużeniu pod koniec obecnego roku, 2020. O nim można dowiedzieć się z projektu wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu, który sporządzono na lata 2020 – 2027. Projekt był opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu i uzyskał opinię pozytywną z uwagami >>>link.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 19.594.784,00 zł, a spłatę zobowiązań finansowych planuje się do 2027 roku. Widać zatem wzrost zadłużenia w skali roku o ponad 7 000 000 zł. Przy liczbie ludności wg GUS na koniec 2018 r. 6681 mieszkańców, dług publiczny w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosić będzie pod koniec roku 2963,96 zł. W porównaniu do Karpacza to nie najgorzej, gdyż gmina pod Śnieżką, która wg GUS ma 4633 mieszkańców, a prognozowane na koniec 2020 r. zadłużenie w wysokości 15 200 000 zł, przebija Szklarską i zadłużenie w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 3280,81 zł.

Jest jednak coś bardzo ciekawego wskazanego w opinii RIO. W prognozie finansowej zaplanowano w 2021 r. wzrost dochodów bieżących o kwotę 3.452.238,00 zł (o 8,5%0) oraz spadek wydatków bieżących o kwotę 3.037.973,00 zł (o 7,5%) w stosunku do wielkości planowanych w 2020 r. Ma to spowodować wzrost nadwyżki operacyjnej (różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) z 79.830,00 zł w 2020 r. do 6.567.041,00 zł. W objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, jak wskazuje RIO, nie przedstawiono jednak uzasadnienia wzrostu dochodów bieżących i spadku wydatków bieżących w 2021 r. i w latach następnych.

Należy mieć nadzieję, że to nie wróżenie z fusów i stosowne uzasadnienie poparte realnymi źródłami gmina przedstawi tak Regionalnej Izbie Obrachunkowej, jak swoim mieszkańcom.

 

 

 

 

2020 Redakcja

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -

6 KOMENTARZE

 1. Zadłużenie “wynosi ponad 12,4 mln zł i jest spłacane planowo, bez przeszkód, przy zachowaniu płynności finansowej gminy”… A na koniec 2020 ma być o 7.000.000 wyższe. Urwał!!! To jak jest spłacane, skoro rośnie????? Po drugie Mirek chyba w kampanii mówił, że przejął masę długów, a za swojej kadencji spłacił tyle, że hoho!! No i uroslo????

 2. RIO wskazuje na potrzebę uzupełnienia wyjaśnień… Coś mi się wydaje, że rada miasta “klepnie” wieloletnią prognozę bez wyjaśnień 🙂

 3. Do Andrzeja

  To że Mirek mówił, to znaczy, że tylko mówił. Nic więcej. Nie doszukuj się w tym niczego więcej. On o finansach miasta wie tak niewiele, że jest w stanie powiedzieć wszystko. Nawet to, że gdy wzrasta zadłużenie to mówi o oddłużeniu. :):):)
  Oddłużenie – Zadłużenie
  Takie podobne słowa. Pomylił się.

 4. Do szukam to:
  Wyłóż Pan na stół, jak to jest z finansami publicznymi, finansami miasta. Jak to się robi, co bada RIO. Nam maluczkim potrzebna taka wiedza, skoro Mirkowi się myli. A poszukujący pewnie wszystko nam tu ładnie wytłumaczy.

 5. To RADA przyjmuje budżet. To RADA przyjmuje zadłużenie. To RADA kształtuje dochody miasta. To RADA proponowała obligacje. RADA MIASTA nie Mirek

 6. Do “nieobiektywnie”

  trochę faktów:

  “Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały, należą do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego.” Czyli to jednak MIREK. On też dysponuje całym aparatem urzędniczym.

  “Zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informację o stanie mienia komunalnego …” Czyli to jednak MIREK.

  “Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami … zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia: regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.” Czyli to jednak MIREK

  Odpowiedzialność za realizację budżetu ponosi Burmistrz, Burmistrz przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu, Burmistrz jest ciałem wnioskującym zmiany budżetu.

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje