22 C
Szklarska Poręba
niedziela, 16 czerwca, 2024

Odpowiedź na interpelację radnego

Radny Radosław Przybylski, 30. maja br. złożył interpelację.  Dotyczyła problemów z zaopatrzeniem miasta w gaz. Publikowaliśmy ją >>> tutaj.

W odpowiedzi na interpelację można przeczytać, że Miasto nie informuje o możliwości lub jej braku zaopatrzenia mieszkańców w gaz, gdyż nie jest dostawcą tego paliwa, a o decyzji Polskiej Spółki Gazownictwa nie jest informowane. To prawda, jednak będąc operatorem programu ograniczania niskiej emisji na terenie gminy, powinno wiedzieć, co w trawie piszczy. A piszczy od stycznia. Niemniej UM prowadzi rozmowy, które mają na celu wyjaśnienie sytuacji.
W mojej ocenie sytuacja jest jasna. Wydolność obecnej instalacji dostarczającej gaz na teren gminy została osiągnięta.
We wtorek, 25.06., odbyło się w UM spotkanie z przedstawicielką PGNiG. Pani twierdziła, że niewielkim odbiorcom, warunki są w dalszym ciągu wydawane. Mam odmowę dla jednego z mieszkańców Szklarskiej Poręby z datą 4 czerwca. Ktoś tu coś kręci, albo nie wie…

Odpowiedź udzielona przez burmistrza jest de facto maksymalnym unikaniem odpowiedzialności. Co prawda, w świetle obowiązujących przepisów gmina nic nie ma do sieci gazowej. Za rozbudowę odpowiada operator sieci. Ale…
Gmina opracowuje programy, które stawiają konkretne cele do realizacji, aby osiągać zamierzone efekty. W Programie Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020 mówi się m. in. o realizacji >>> następujących celów (s. 102 – 107)

2) Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego odbiorców zlokalizowanych na terenie Miasta Szklarska Poręba

3) Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych na terenie Miasta, a także emisji pochodzącej z transportu, spełnienie norm w zakresie jakości powietrza.

4) Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

5) Zwiększenie efektywności wykorzystania/wytwarzania/dostarczania energii.

6) Rozwój systemów zaopatrzenia w energię zmniejszających występowanie niskiej emisji zanieczyszczeń (w tym emisji pyłów).

Cele szczegółowe 2-6 mają być realizowane w obszarze „Systemy energetyczne Miasta” poprzez modernizację/rozbudowę sieci energetycznych, modernizację źródeł energii, które pozwolą na zmniejszenie liczby wykorzystywanych nie ekologicznych źródeł ciepła.
Interwencja uwzględnia system gazowniczy i elektroenergetyczny (podkreślenie moje). Czyli Program zakłada interwencję i zabiegi gminy. Czy nie?

Od razu odpowiem, więcej niż zakłada, podaje sposoby realizacji Programu. Przytoczę dłuższy fragment z rozdz. 11 pt. „Realizacja planu” (s. 128, podkreślenia moje):
„Należy pamiętać że:
Za realizację planu gospodarki niskoemisyjnej odpowiada Burmistrz Miasta Szklarska Poręba.
W celu odpowiedniego przeprowadzenia wszystkich działań przewidywanych przez PGN konieczna jest współpraca wielu struktur Miasta, podmiotów działających na terenie Miasta a także indywidualnych użytkowników energii. Klucz do sukcesu stanowi odpowiednia koordynacja działań wszystkich uczestników procesu. Najbardziej kompetentną jednostkę w tym zakresie stanowi Referat Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie. Do głównych działań koordynacyjnych będzie należało:
 Gromadzenie danych niezbędnych do weryfikacji postępów,
 Monitorowanie sytuacji energetycznej na terenie gminy,
 Kontrolowanie stopnia realizacji Planu, Przygotowanie krótkoterminowych działań w perspektywie lat 2015 – 2017, 2018 – 2020,
 Sporządzanie raportów z przeprowadzonych działań,
 Prowadzenie działań związanych z realizacją poszczególnych zadań zawartych w PGN,
 Rozwijanie zagadnień zarządzania energią w gminie oraz planowania energetycznego na szczeblu lokalnym,
 Dalsze prowadzenie oraz ekspansja działań edukacyjnych oraz informacyjnych w zakresie racjonalnego gospodarowania energią oraz ochrony środowiska naturalnego (w szczególności zagadnień dotyczących gazów cieplarnianych).

Na potrzeby realizacji PGN niezbędnym wydaje się powołanie zespołu koordynacyjnego. Głównym zadaniem zespołu będzie nadzór nad pozyskiwaniem danych oraz przygotowywaniem analiz oraz raportów z realizacji PGN.”
Czy ktoś w w gminie słyszał o jakimś zespole koordynacyjnym nadzorującym realizację PGN?

Najbardziej jednak dotknęła moje poczucie sprawiedliwości i odpowiedzialności samorządu lokalnego za funkcjonowanie mieszkańców odpowiedź na pytanie trzecie interpelacji, brzmiące następująco:
„Co z mieszkańcami, którzy już zakupili kotły gazowe, a nie mogą ich podłączyć?”
Otóż, wg Pana burmistrza, mieszkańcy ci powinni byli odpowiednio wcześniej przeprowadzić rekonesans. Nie chcę być złośliwy, ale czy Miasto Szklarska Poręba ogłaszając program ograniczania niskiej emisji nie powinno być na bieżąco z możliwościami pozyskiwania przez mieszkańców źródeł energii grzewczej? W świetle PGN gmina powinna monitorować sytuację energetyczną na własnym terenie. Także, przystępując do programu ograniczania niskiej emisji, czyli wnioskując o tzw. „dopłaty do pieca”, mieszkańcy powinni wiedzieć, z czego mogą skorzystać. A stoi tam gaz, jak wół. A stoi w nim gaz, jak wół.

 

 

 

    2019 Michał Pyrek

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -

1 KOMENTARZ

  1. Sprawiającemu wrażenie niezorientowanego trudną sytuacją Panu Burmistrzowi podpowiem: MOLOCHY zwane APARTAMENTOWCAMI wykorzystują zasoby wszystkich mediów, a mieszkańcy są tylko nieliczącym się planktonem, ważnym jedynie przy wyborach i płaceniu podatków.
    Jakież to alternatywne (poza gazem) źródła ogrzewania Pan Burmistrz proponuje? Bardzo drogie pompy ciepła, czy ogrzewanie elektryczne z użyciem ogniw fotowoltaicznych? Jak w takim razie realizować program niskiej emisji bez możliwości zastępowania paliw stałych gazem? To tak, jakbym uparł się nadal płynąć łódką wyschniętym korytem rzeki. Może jednak da się?
    Nie wierzę, ani w skuteczne rozmowy UM z dostawcą gazu, ani tym bardziej w poinformowanie mieszkańców o efektach tych rozmów.

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje