22 C
Szklarska Poręba
niedziela, 16 czerwca, 2024

Ochrona przyrody – nowe możliwości

Należy wrócić do tematu objęcia ochroną przyrodniczą części Gór Izerskich położonych w granicach naszej gminy. W zeszłym roku pewne ruchy w tym kierunku pośród wójtów i burmistrzów pięciu gmin: Mirska, Starej Kamienicy, Świeradowa, Szklarskiej Poręby i Piechowic poczynił Pan Janusz Korzeń (prezes zarządu Fundacji Karkonoskiej). Pisałem o >>>tym w maju 2019 r. Pomysł i uzgodnienia idą w kierunku utworzenia na terenie tych pięciu gmin Izerskiego Parku Krajobrazowego.

Wystarczającym powodem rozpoczęcia dyskusji na ten temat jest Europejska Strategia Bioróżnorodności do 2030 roku. Z głównymi celami Strategii można się zapoznać na >>>stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wskażę jedynie trzy cele:

a) ustanowienie obszarów chronionych na co najmniej 30% powierzchni lądowej i 30% powierzchni morskiej Europy

b) odtworzenie zdegradowanych ekosystemów na lądzie i na morzu poprzez:
wzrost produkcji w systemie rolnictwa ekologicznego i zwiększenie liczby elementów krajobrazu rolniczego przyjaznych przyrodzie
zatrzymanie i odwrócenie trendu spadkowego populacji zapylaczy
zmniejszenie użycia i ryzyka związanego ze stosowaniem pestycydów o 50% do 2030 r.
odtworzenie co najmniej 25 000 km europejskich rzek poprzez przywrócenie do stanu swobodnego przepływu
zasadzenie 3 miliardów drzew

c) odblokowanie 20 mld Euro rocznie na różnorodność biologiczną z różnych źródeł, w tym funduszy UE oraz funduszy krajowych i prywatnych. Zagadnienia dotyczące kapitału naturalnego i różnorodności biologicznej zostaną włączone do praktyk biznesowych.

Więcej o Strategii można przeczytać na >>>stronie Komisji Europejskiej.

W Polsce wyłącznie ochronie przyrody służą właściwie tylko parki narodowe i rezerwaty (łącznie ok. 1,5% powierzchni kraju) oraz użytki ekologiczne (ok. 0,1% powierzchni), mające jednak znacznie niższą rangę. Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu (ponad 30% powierzchni Polski) chronią zagrożone gatunki i ekosystemy dużo mniej skutecznie – na tych dużych obszarach ochronie podlegają głównie krajobraz i tereny atrakcyjne turystycznie, a więc wymogi ochronne są na nich łagodniejsze.

Można powiedzieć, że przecież obszar Gór Izerskich już jest objęty ochroną, to obszary Natura 2000. Niemniej można znaleźć argumenty dla ustanowienia podwójnej ochrony ( >>>link). Im więcej reżimów ochronnych, tym lepiej dla okolicznej przyrody, największego waloru Szklarskiej Poręby. Ale to nie wszystko, należy monitorować zmiany zachodzące na obszarach chronionych, które mogą wpływać na zmianę obszarów objętych ściślejszą ochroną (np. siedliska roślin i zwierząt). Nie należy też obawiać się tego, czym z reguły straszą “pro-rozwojowcy”: ochrona oznacza związane ręce dla działalności gospodarczej. Nic bardziej mylnego. We współczesnym świecie świetnie funkcjonują obszary chronione w sąsiedztwie miejscowości turystycznych. Tym sposobem tylko zyskują one na atrakcyjności. Zagadnieniu harmonijnego współistnienia działalności człowieka z obszarami chronionymi będzie poświęcony osobny artykuł.

Na koniec, pomyślmy o przyszłości naszego regionu, a nie tylko o obecnych obrotach gotówkowych. Nikt za nas tej pracy nie wykona, a jak widać w wielu miejscach Szklarskiej Poręby i nie tylko, oddanie przestrzeni w ręce “rynku” doprowadza do utraty najcenniejszego dobra, jakim w naszym regionie dysponujemy – dzikiej i różnorodnej przyrody.

 

 

2020

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -

2 KOMENTARZE

 1. Pytanie otwarte do Michała .
  A jak w kontekście potencjalnego parku ma się rozbudowa Polany Jakuszyckiej, która jest i będzie dla miasta niewątpliwym atutem. Już dziś wiemy, że wiele aspektów “bytowych” tego projektu nie zostało rozwiązanych zgodnie ze standardami XXI wieku w projekcie rozwoju polany (np. ścieki, transport, parkingi). Pytanie, na które wielu szuka odpowiedzi: “jak mieć ciastko i zjeść ciastko?”
  Znowu wraca do nas zasadnicza kwestia: DOKĄD ZMIERZASZ SZKLARSKA PORĘBO?
  Dyskusja która od kwietnia 2019 roku miała się odbyć.
  Pozdrawiam,
  Piotr Kozioł

  • Do Piotra Kozioła:
   Inwestycja realizowana w obecnym kształcie na Polanie Jakuszyckiej to objaw gigantomanii urzędników szczebla wojewódzkiego. Przypomina “Złote Czasy Towarzysza Gierka”, pod tym względem niewiele się zmieniło pod czaszkami decydentów. Obecna realizacja jest prowadzona bez raportu na oddziaływanie na środowisko, “nie został nawet ustalony stan wyjściowy stanu środowiska przed rozpoczęciem inwestycji, a inwestor nie konsultuje działań mogących pogorszyć stan środowiska” – mówił Krzysztof Okrasiński, jeden z przyrodników mających konsultować przebieg inwestycji po rezygnacji z tej funkcji. >>>Pisaliśmy o tym w GŁOSie. A więc już stan obecny stanowi niewiadomą dla okolicznych terenów inwestycji, które w dużej części stanowią mokradła, niezwykle cenne obszary w dobie zmian klimatycznych. Teren DCS znajduje się w obrębie obszaru Natura 2000, co można sprawdzić na geo-systemie. Jak widać, samo utworzenie obszaru ochronnego nie gwarantuje w polskich warunkach rzeczywistej ochrony. Co prędzej czy później się na nas zemści.
   Pozdrawiam.

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje