19.4 C
Szklarska Poręba
poniedziałek, 22 lipca, 2024

Nadpłata śmieciowa

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

21 marca złożyłem do burmistrza Szklarskiej Poręby wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wydatkowania nadwyżki pochodzącej z opłaty za zbiórkę odpadów w latach 2014-2018 (I półrocze). W tej sprawie złożył interpelację radny byłej kadencji Ryszard Głodek. Otrzymał w październiku 2018 r.. odpowiedź, którą w mej ocenie można uznać za zbyt ogólną. Przypomnijmy, wg wyliczeń pana Ryszarda Głodka chodzi o kwotę 1.745.838 zł. W odpowiedzi na interpelację pan burmistrz napisał, że środki niewykorzystane „(…) w latach 2014, 2015, 2016 i 2017 przeznaczane były na wyposażenie nieruchomości publicznych /dróg, parkingów, skwerów, parków itp./ w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym (składnia autora – przyp. MP). Ponadto ze środków tych w 2017 r. pokryto koszty zakupu pojemników na psie odchody. Oprócz tego zakupiono sprzęt przeznaczony do zbierania odpadów oraz finansowano usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (tzw. dzikie wysypiska).”

Moje zapytanie odnosi się do uszczegółowienia wydatków. Oto treść zapytania:

„W związku z odpowiedzią Pana Burmistrza na interpelację radnego Ryszarda Głodka z dn. 28.09.2018r. w sprawie wydatkowania uzyskanej nadpłaty przez Gminę Szklarska Poręba z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2014 – I półrocze 2018 r., zwracam się z prośbą o informację szczegółową, jakie usługi i jakie dobra trwałe nabyła Gmina Szklarska Poręba ze środków pochodzących z nadpłaty oraz w jakiej cenie (wg schematu ilość – koszt jednostkowy i koszt łączny) w poszczególnych latach wymienionych w interpelacji.”

Uzyskana informacja zostanie opublikowana w GŁOSIE SZKLARSKIEJ PORĘBY.

 

  2019 Michał Pyrek

 

- Reklama -

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje