16.1 C
Szklarska Poręba
piątek, 22 września, 2023

Urząd Miasta informuje

Informacja o bezpłatnym szkoleniu dla organizacji pozarządowych.

Temat szkolenia
Pisanie wniosków i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dotacji ze środków finansowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla realizatorów zadań.

Termin szkolenia 19.12.2018
Miejsce Szkolenia Urząd Miasta sala nr 2 ul. Granitowa 2 58-580 Szklarska Poręba
Prowadząca szkolenie Karolina Furmańska

Program szkolenia

16:00–16:45 Zasady przygotowania oferty/wniosku na realizację zadania publicznego
16:45–17:30 Umowa na realizację zadania, w tym załączniki do umowy, aneksy. Zapisy dotyczące terminu realizacji zadania, dotacji, wkładu własnego oferenta, ponoszenie wydatków, przesunięcia między pozycjami kosztorysu; Obowiązki informacyjne.
Dokumentacja finansowo–księgowa, dokumentowanie wydatków i wkładu osobowego, rozliczenie środków, zwrot środków.

17:30–17:45 Przerwa

17:45–18:30 Kontrola realizacji zadania publicznego. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
18:30–19:15 Nowe wzory ofert i sprawozdań obowiązujące od marca 2019 r

Szkolenie finansowane ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szklarskiej Porębie.

- Reklama -

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje