6 C
Szklarska Poręba
czwartek, 22 lutego, 2024

Letnia odwilż

W czwartek spotkałem się burmistrzem Mirosławem Grafem. Pan burmistrz zaprosił mnie do urzędu, aby porozmawiać (tak ustaliliśmy na poniedziałkowej – 29 czerwca – sesji RM). Jak możecie się Państwo domyślać, tematów nie brakowało. Gmina potrzebuje otwartości i szerokiej współpracy, choćby przy realizacji celów, które wyznaczyła sobie w programach i strategiach. Pomoc i współpraca nie oznacza wykonywania pracy za urzędników, ale konieczna jest obecność strony społecznej.

Na czwartkowym spotkaniu zadeklarowałem swoją i osób np. ze Stowarzyszenia “Przełom” pomoc m. in. w:

usprawnieniu polityki przestrzennej gminy (w konstruowaniu planów zagospodarowania przestrzennego), aby spróbować zmniejszyć liczbę wyłożeń planów, a przez to skrócić czas ich przyjęcia – można próbować to osiągnąć metodami i narzędziami konsultacji społecznych nie stosowanych do tej pory w naszej gminie;

projektach edukacyjnych skierowanych do mieszkańców, potencjalnych inwestorów (dotyczących ekologii i środowiska, ochrony antyradonowej, strategii prozdrowotnych);

wzmocnieniu rzeczywistej ochrony zabytków w Szklarskiej Porębie (także przez zacieśnienie współpracy Magistratu ze Stowarzyszeniem Ochrony Krajobrazu “Przełom”);

realizacji dyskusji mieszkańców o kierunkach rozwoju Szklarskiej Poręby; pomimo utraty w wielu miejscach Szklarskiej Poręby swojego pierwotnego charakteru, nigdy nie jest za późno na szerokie konsultacje społeczne, które znajdą swoje odzwierciedlenie w strategii rozwoju gminy;

pracy nad miękkimi metodami wsparcia przedsiębiorców działających w Szklarskiej Porębie, którzy próbują promować marki i produkty regionalne (np. poprzez promocję “dobrych praktyk regionalnych”);

akcjach edukacyjnych w szklarskoporębskich szkołach (historia regionu, ekologia, odpowiedzialna konsumpcja, zrównoważony rozwój, wrażliwość społeczna, tolerancja).

W trakcie rozmowy nie kryłem, że należy wykorzystać lepiej i bardziej potencjał społeczny Pana burmistrza, który w połączeniu z moimi pomysłami czy kreatywnością aktywnych mieszkańców Szklarskiej może zaowocować wprowadzeniem naszego samorządu na nowe tory. Pan burmistrz zaproponował konkretną współpracę aktywnych społecznie mieszkańców Szklarskiej Poręby z kierownikami referatów i pracownikami UM. Dlatego przedstawił formułę spotkań oraz zgłaszania propozycji i pomysłów. Teraz musimy to wszystko dotrzeć. Mam nadzieję, że się nie sparzymy i uda się wprowadzić elementy obywatelskości w realne działania naszego samorządu. Wypracować taką formę współpracy i zaangażowania, która po prostu po nas zostanie i będzie trwać niezależnie od obsady w UM czy osób aktywnych w naszej gminie.

Pomimo różnic, jestem zdania, że każdy czas jest dobry, aby rozmawiać i przedstawiać swoje argumenty. Przy ograniczonym zaufaniu w sposób partnerski znajdować to, co łączy, dyskutować o tym, co dzieli. Wspólny interes widzieć jedynie w dobrostanie naszego miasta oraz polepszającej się jakości życia naszych mieszkańców i funkcjonowania przedsiębiorców. Funkcja kontroli społecznej jest przy tym niezbędna, abyśmy ani nie wpadli w samozachwyt, ani w stagnację.

 

 

 

2020 Michał Pyrek

- Reklama -

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje

Śledztwo w urzędzie

Referendalne ABC