11.1 C
Szklarska Poręba
czwartek, 23 maja, 2024

Konieczności końca kadencji

Wyczuwa się pewne przyspieszenie – kończy się kadencja wybieranych władz samorządowych, więc będziemy świadkami różnych spraw, których załatwienie wynika z “konieczności” – np. zadowolenia wszystkich mieszkańców Szklarskiej Poręby, jak w przypadku projektu MPZP dla nieczynnej kopalni “Stanisław”, albo z wniosków właścicieli np. o “rozszerzenie” przeznaczenia działek.

Na dzisiejszej sesji radni zagłosują nad przystąpieniem do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek zlokalizowanych w Szklarskiej Porębie Dolnej: nr 290, 298/2, 298/3, 324/2, 325/5 oraz 326/2, obręb 0003. Obecnie działki te znajdują się na obszarach oznaczonych symbolami: US (usługi sportu) i Z (zieleń towarzysząca), ZL (zieleń leśna).

Uzasadnienie merytoryczne dla tej uchwały zawiera analizę burmistrza Szklarskiej Poręby. Możemy w niej przeczytać:

“1. Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w granicach działek nr 290, 298/2, 298/3, 324/2, 325/5 oraz 326/2, obręb 0003 w Szklarskiej Porębie podyktowane jest koniecznością rozszerzenia zakresu przeznaczenia terenów rolnych objętych planem. Rozszerzenie dopuszczalnego przeznaczenia terenu polegać będzie na dopuszczeniu na terenach rolnych zabudowy siedliskowej. Ponadto dla wskazanych w uchwale działek konieczna jest korekta wskaźników urbanistycznych dla budynków gospodarczych. Konieczność powyższych zmian planu podyktowana jest wnioskami o zmianę zapisów planu złożonymi przez właścicieli w/w działek.

2. Oceniono, że polityka przestrzenna ustalona dla rozpatrywanego obszaru w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba odpowiada planowanym zamierzeniom i w związku z tym istnieje możliwość zgodności obu dokumentów.”

Obecnie w studium wymienione działki pozostają na obszarze “strefy lokalizacji pola golfowego”.

Strefa lokalizacji pola golfowego – obszar zakreskowany.

Poniżej całość projektu uchwały:

Druga ciekawostka dotyczy działki nr 93/2 obr. 0004 w Szklarskiej Porębie Średniej. Jest to działka na łąkach zlokalizowana między Osiedlem Leśników, Norweską Doliną i zboczem poniżej Muzeum Karkonoskiego, z grubsza biorąc pomiędzy ulicami 11 Listopada a Kopernika. Łąki te stanowią rezerwuar wody dla potoku Czeska Struga. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka jest położona na obszarach RZ (teren łąk zielonych) oraz MP (tereny zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej).

Działka nr 93/2.

Na tej działce planowanych jest pięć budynków turystycznych wraz z urządzeniami budowlanymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Na chwilę obecną Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w odpowiedzi przesłanej burmistrzowi miasta w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie widzi możliwości załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie ze względu na skomplikowany charakter sprawy i konieczność dokonania szczegółowej analizy materiału dowodowego. Nowy termin do rozpatrzenia sprawy wyznaczył do 12 maja 2023 r.

Presja inwestycyjna nie słabnie.

 

 

Redakcja 2023 (MP)

- Reklama -

1 KOMENTARZ

  1. Czy pan Burmistrz i jego radni pamiętają o 7 filarach zaprezentowanych w ich programie wyborczym? Moim zdaniem filary legły w gruzach i zostały zabetonowane. Priorytetem obecnych władz i urzedników jest działanie na rzecz inwestorów. Ciekaw jestem motywów takiego kierunku działania, oraz przyszłego miejsca pracy i funkcji pełnionej przez kończącego kadencję włodarza.

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje