3.6 C
Szklarska Poręba
poniedziałek, 4 marca, 2024

Komunikat przewodniczącego Rady

W sprawie „Raportu o stanie Miasta Szklarska Poręba w roku 2019″ i debaty z udziałem mieszkańców.     

 Podczas sesji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 roku, Burmistrz Szklarskiej Poręby przedstawi Radzie Miejskiej „Raport o stanie Miasta Szklarska Poręba w roku 2019″ obejmujący podsumowanie jego działalności w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej. Raport opublikowany został na stronie BIP Urzędu Miejskiego w dziale MIASTO, zakładka: Raporty o stanie miasta.

Nad przedstawionym raportem o stanie Miasta przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Szklarskiej Poręby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Miasta, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Miasta musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie zgłaszającego się do debaty musi być poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 26 czerwca 2020 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie ul. Granitowa 2, w godzinach 7:30-15:30 w pokoju nr 3.

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie w pokoju nr 3 i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie.

Raport i wzór zgłoszenia dostępny pod tym >>>linkiem.

 

 

 

Janusz Lichocki

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -

13 KOMENTARZE

 1. Wcześniejsze zgłoszenie do debaty, rozumiem ale panie przewodniczący 20 głosów poparcia rzecz niebywala w działalności samorządu od 90 roku. O ile pamiętam to aby zostać radnym musiał Pan zebrać minimum 15 głosów a aby mieszkaniec mógł zabrać głos przed wielce szacownym gremium ma zebrać 20 podpisów ?czy czasami nie łamie pan ustawy samorządowej? Gratuluję pomysłu i proponuję 200 głosów do zebrania, będzie poważniej

  • Do Anonima z 19.06.2020 o 09:34
   Liczba głosów, jakie należy zebrać przed zgłoszeniem się do debaty jest wyznaczona w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym z 1990 r.

   “ust. 7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
   1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
   2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
   ust. 8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”

   To ustawodawca blokuje rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Organizacje, które zajmują się monitorowaniem stanu demokracji w Polsce i poziomem uczestnictwa obywateli w życiu swoich wspólnot podkreślają niedorzeczność i szkodliwość tej regulacji.

  • Do Jana z 19.06.2020 o 10:08:
   Barierę ustanowił Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i tylko on może ją usunąć. Obecna większość sejmowa nie należy jednak do rzeczników społeczeństwa obywatelskiego, tylko społeczeństwa zmanipulowanego.
   W zeszłym roku, kiedy po raz pierwszy pojawił się raport, również wymagano przedstawienia listy z 20 podpisami. Powiem tak, tych co chcą przyjść i wziąć udział w dyskusji to nie zniechęci, tych, co nie chodzą na sesje to nie zachęci.

 2. Jakoś do tej pory poprzednie rady nie korzystały z tego przepisu no ale zawsze przyjemniej się obraduje we własnym gronie w spokoju i samozadowoleniu, tak na marginesie kiedy szanowna rada zajmie się brakiem skutecznego oczyszczania ścieków, przecież przepustowość obecnej znamy od chwili otwarcia

  • Panie Janie (z 19.06.2020 o 10:17)
   Udziałowcem w blisko 20% spółki KSWiK jest gmina Szklarska Poręba. Jak na udziałowca przystało, powinna bronić interesu tych, których reprezentuje. Od ponad roku KSWiK czeka na ocenę środowiskową z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, aby rozpocząć rozbudowę oczyszczalni (nie wiem, czy już ją uzyskała). W dalszym ciągu nie wiadomo, jak będzie finansowana rozbudowa (nikt o tym nie mówi). Bo, że w konsekwencji zapłacimy za nią w opłatach my, mieszkańcy, to jest wiadomym.
   KSWiK w dalszym ciągu wydaje warunki techniczne podłączenia do sieci wod-kan, choć wydolność oczyszczalni na to nie pozwala. Nowo powstałe i nowo powstające duże obiekty mogą tym sposobem zrzucać ścieki do sieci, a nie martwić się o rozbudowę zbiorników bezodpływowych lub budowę własnych oczyszczalni, które spowodowałyby zmniejszenie powierzchni zabudowywanej apartamentowcami lub pseudo-hotelami (o kosztach dodatkowych nie wspominając). Przypominam, nasza gmina posiada blisko 20% udziałów w spółce. To nie jest pakiet większościowy, ale daje możliwość zabierania głosu, wyrażania opinii i wywierania nacisku na skuteczniejsze działanie spółki.

 3. Szanowny Panie radny, gmina jest współwłaścicielem kswik więc skąd ta niemoc. Oczyszczalnia w chwili odbioru działała na styk, minęły lata przybyły tysiące miejsc hotelowych, Kamienna cuchnie. Proponuję powołać się na Ustawę o ochronie środowiska i przepisy z nią związane, którą to uchwalił Sejm Rzeczypospolitej a której to wy jako samorząd nie respektuje. Problemy nowych obiektów są problemami waszymi i kswik i ich też nie rozwiązujecie. Za to dobrze idzie Panu interpretacja Ustawy samorządowej, polecam taką samą gorliwość w lekturze Ustawy o ochronie środowiska i zadań jakie ona nakłada.

  • Szanowny Panie Janie (z 19.06.2020 o 11:38):
   Zgadzam się z Panem, z dwiema uwagami. Po pierwsze, ku ubolewaniu, myślę, naszego burmistrza, kilkorga urzędników i radnych, nie jestem radnym obecnej kadencji. Odwalam robotę oddolnie. Po drugie, powoływanie się na ustawy jest jak najbardziej konieczne. Nie tylko, gdy samorząd próbuje się odganiać od natrętnych mieszkańców, ale również, a może przede wszystkim, w przypadku spadku jakości życia zamieszkujących gminę. Ustawa, choć stanowi niezłą podstawę do interwencji, nie jest niestety złotym środkiem. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykazał nie raz brak zainteresowania sprawami definicyjnie związanymi ze swoim funkcjonowaniem. Przykładem jest rzeka Łomnica w gminie Mysłakowice, do której spuszczane są podobnie, jak u nas do Kamiennej, ścieki. Wszelkie oddolne interwencje utykały gdzieś pośród papierzysk gromadzonych na biurkach… Ma Pan niewątpliwie rację żądając większej aktywności od naszego samorządu w zakresie ochrony środowiska w naszej gminie. Bo temat leży i czeka. I cały czas śmierdzi.

 4. Szanowny Panie Michał Pyrek, pisze Pan:
  “W dalszym ciągu nie wiadomo, jak będzie finansowana rozbudowa (nikt o tym nie mówi).”
  Nie jest to prawdą, ponieważ od dawna już wiemy (od 2018 roku) jak finansowana będzie nowa oczyszczalnia ścieków. Mówi o tym deklaracja:
  >>>link
  Część udziałów KSWiK zostanie odsprzedanych Niemieckiej spółce Gelsenwasser Polska GmbH z siedzibą Hamburg Amtsgericht. Z tych pieniędzy powstaną nowe inwestycje KSWiK.

  • Do Kamila Kasperowicza (z 19.06.2020 o 13:33):
   Szanowny Panie Kamilu, list intencyjny został wystosowany ponad dwa lata temu (nosi datę 28 lutego 2018 r.). Jest to deklaracja, a te jak wiadomo, mogą zapoczątkować nową jakość, albo kończą, jako bruk w piekle (ew. na ul. Klimatycznej). Jestem ciekaw, jak wyglądały przez te dwa lata ruchy i decyzje spółki i czy przełożyły się na wejście Gelsewasser do KSWiK na zasadach udziałowca. Jak wyglądały/wyglądają negocjacje, które powinny poprzedzić wejście nowego udziałowca? Też nic nie wiadomo… Obawiam się, że skończy się na kredycie, który będziemy spłacać i de facto przedłużymy trwanie KSWiK na następne dziesięciolecia.

 5. Dziękuję bardzo za zrozumienie, polecam Ustawę o ochronie środowiska i sankcjami jakie grożą urzędnikom za jej łamanie. Przeczytane na Sesji może zadziała. Łamanie prawa ze szkodą dla nas działa do czasu. Warto się zaangażować tym bardziej, że będzie nowe rozdanie funduszy EU w ramach Zielonego Ładu należy tylko przypilnować urzędników, aby im się chciało ? i tu jest rola Rady

 6. Jednym z głupszych pomysłów jest sprzedaż przez gminę wodociągów i kanalizacji – nie trzeba myśleć o finansach, przy okazji coś się zarobi, inwestycje też przestaną być problemem, tylko potem brak kontroli nad cenami. Kswik pokazał jaka może być cena, gdy gmina traci kontrolę nad własnością.

 7. W dniu 29 czerwca o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie przy ul. Obrońców Pokoju rozpocznie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej.

  Najważniejszym tematem sesji będzie przedstawienie przez Burmistrza Szklarskiej Poręby raportu o stanie gminy za 2019 r. oraz debata z udziałem mieszkańców i radnych nad przedstawionym raportem. Podsumowaniem dyskusji będzie udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

  Drugim ważnym tematem będzie rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Szklarskiej Poręby z wykonania budżetu za 2019 r. W ramach tego punktu obrad przedstawiona zostanie opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2019 r., przedstawiony zostanie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2019 r. oraz przeprowadzona zostanie dyskusja.

  Cały program sesji znajduje się na stronie
  http://api.esesja.pl/posiedzenie8/0757dfc8-2de8-4

  Sesja odbędzie się z zachowaniem wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Mieszkańców Szklarskiej Poręby chcących wziąć udział w sesji proszę o zabezpieczenie się w środki ochrony osobistej.

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje

Śledztwo w urzędzie

Referendalne ABC