11.1 C
Szklarska Poręba
czwartek, 23 maja, 2024

Komitet Grzegorza Sokolińskiego ma stronę www

Późno, ale jest. Efektowna graficznie, zwłaszcza na dużym ekranie. Współczujemy smartfonowcom. Link.

Program komitetu – do przeczytania i rozliczania w razie ich wygranej.

PROGRAM DLA SZKLARSKIEJ PORĘBY I JEJ MIESZKAŃCÓW POWSTAŁ W OPARCIU O ZGŁASZANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW UWAGI, WNIOSKI I POSTULATY, ALE TEŻ PRZY ZNAJOMOŚCI REALIÓW GOSPODARCZYCH, ADMINISTRACYJNYCH I FINANSOWYCH. NIE WPISZEMY DO NIEGO DZIAŁAŃ TYPU ZAPLANUJEMY, OPRACUJEMY, BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ, LUB ZOBOWIĄŻEMY SIĘ DO DZIAŁAŃ, NA KTÓRE ABSOLUTNIE NIE MAMY WPŁYWU. NIE BĘDZIEMY ODKRYWAĆ SZKLARSKIEJ PORĘBY NA NOWO, TYLKO TO, CO JEST DOBRE KONTYNUOWAĆ I ROZWIJAĆ, A TO, CO NAM PRZESZKADZA I DOSKWIERA OGRANICZAĆ I ELIMINOWAĆ W ZGODZIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.
Najważniejszym zadaniem dla naszej wspólnoty samorządowej jest zwiększenie udziału mieszkańców w realnym sprawowaniu władzy – chcemy to zrobić poprzez system konsultacji społecznych i uczestnictwo w tworzeniu założeń budżetowych miasta, oraz rozstrzyganie najważniejszych, decydujących o naszej przyszłości kwestii przez ogół mieszkańców.

Ograniczenie nadmiernej i niekontrolowanej zabudowy miasta, ograniczenie ilości apartamentowców i apartamentów – można to osiągnąć poprzez zmianę prawa (uczestniczymy w działaniach zmieniający obecny niekorzystny stan prawny) oraz późniejsze bezwzględne jego egzekwowanie.

Sprawowanie szczególnego nadzoru nad zaopatrzeniem w wodę i ceną wody poprzez pilnowanie wydawanych pozwoleń wodnoprawnych, zatwierdzanie planów rozbudowy, monitorowanie kosztów, a także zabieganie o zmianę warunków finansowych spłaty kredytów inwestycyjnych.

„Odkorkowanie miasta” poprzez działania na rzecz obwodnicy (jest realna szansa, że zostanie zrealizowana w najbliższym czasie), wybudowanie wewnętrznej obwodnicy odciążającej Marysin i centrum, partycypacja inwestorów w przebudowę układu komunikacyjnego.

Remont i modernizacja istniejących ulic ze środków rządowych, narodowego programu przebudowy dróg lokalnych i poprzez zwiększenie potencjału zakładu komunalnego.

Stworzenie systemu komunikacji wewnętrznej poprzez utworzenie zintegrowanego dworca komunikacji autobusowej i kolejowej, oraz wykorzystaniu i rozwinięciu oferty przewoźników.

Rozwiązanie problemów z parkowaniem poprzez modernizację istniejących parkingów, budowę nowych, stworzenie systemu kart parkingowych (z preferencją dla stałych mieszkańców), oraz twarde egzekwowanie prawa od nieprzestrzegających przepisów.

Przywrócenie ładu w przestrzeni publicznej poprzez wykorzystanie ustawy „krajobrazowej” i ochronie zabytków i konsekwentne egzekwowanie.

Dbałość o czyste powietrze poprzez wsparcie miejskim programem rządowego programu walki ze smogiem (wymiana starych pieców, termomodernizacja budynków). Współpraca i wsparcie operatorów gazowych i energetycznych dla zwiększenia zaopatrzenia w ekologiczne nośniki energii.

Współpraca i wsparcie inwestorów zwiększających atrakcyjność miasta dla turystów i mieszkańców – narciarstwo zjazdowe i biegowe, aquaparki, hale sportowe, korty tenisowe, wieże widokowe, galerie artystyczne, muzea.

Dbałość o czyste i estetyczne miasto – zwiększymy potencjał zakładu komunalnego, oraz dzięki obecnie zmienionemu prawu będziemy egzekwować utrzymanie czystości i ładu przez właścicieli posesji – w największym stopniu dotyczy to właścicieli nieruchomości niemieszkających w Szklarskiej Porębie.

Większe wsparcie dla wszelkich form aktywności mieszkańców – sportowej, kulturalnej, uniwersytetu trzeciego wieku, organizacji społecznych, czy tez organizacji imprez, festynów lub różnych wydarzeń dla mieszkańców.

Wszystkie przedstawione powyżej założenia programowe muszą szczególnie uwzględniać Seniorów -jest ich w naszym mieście coraz więcej i oprócz szacunku należy im się przystosowanie do ich potrzeb wszystkich wyżej wymienionych działań. Każde działanie inwestycyjne, czy też organizacyjne musi uwzględniać potrzeby i możliwości tej grupy naszych mieszkańców.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -

1 KOMENTARZ

  1. Bardzo dobra strona. Tylko jest jeden problem. Zgłoszonych zostało przez komitet zapewne w Komisji Wyborczej 12 / dwunastu / kandydatów, a na stronie DLA MIESZKAŃCÓW został dodany dodatkowy kandydat PAWEŁ POPKOŃSKI, który po kliknięciu zamienia się w chyba już we właściwego Pawła, tego zgłoszonego w Komisji Wyborczej. Warto szybko naprawić pomyłkę, chyba że to celowy zabieg sprawdzający czujność konkurencji ;-). Czasami się to zdarza, jak człowiek się spieszy. Stan na godzin 23.49.

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje