6 C
Szklarska Poręba
czwartek, 22 lutego, 2024

Komisja Gospodarcza 25 lutego 2019 r.

Moja ulubiona komisja, muszę przyznać, gdyż zagadnienia przestrzenne najbardziej mnie zajmują. Z szeregu spraw poruszonych w trakcie obrad komisji na uwagę zasługują trzy.

1. Gminny program dopłaty do wymiany pieców.

 

Wspólnota mieszkaniowa skupiająca ponad 30 lokali mieszkalnych w bloku przy ul. Demokratów chce wymienić piec na paliwo stałe na kocioł gazowy. Kocioł będzie zasilać cały budynek, a cała inwestycja wiąże się również z wymianą instalacji. Szacowany przez wspólnotę koszt to 120-150 tys. zł. Regulamin gminnego programu wymiany źródła ciepła mówi jedynie o indywidualnym wnioskodawcy, czyli de facto o dopłatę mogą starać się poszczególni mieszkańcy lokali zlokalizowanych w jednym budynku. Budynki wielorodzinne nie wchodzą natomiast w zakres rządowego programu „Czyste powietrze”, finansowanego w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który jest skierowany do mieszkańców domów jednorodzinnych. Warto, aby właśnie gminne programy uzupełniały choć w pewnym stopniu tę lukę. Członkowie komisji gospodarczej przychylnie ustosunkowali się do prośby wspólnoty, choć czekają na opinię prawną, czy decyzja rady miejskiej (w oparciu o opinię komisji) nie będzie stała w sprzeczności z interpretacją obecnie obowiązującego regulaminu. Szkoda, że ta kwestia nie została dopracowana przed uchwaleniem gminnego programu, wszak budynków zamieszkiwanych przez wspólnoty mieszkaniowe w Szklarskiej Porębie jest sporo.

 

2. Tabliczki informacyjne pod znakami b-36 na ul. 1 Maja.

 

Wniosek Referatu Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej o umieszczeniu jednolitych tabliczek pod znakami b-36 na odcinku ul. 1 Maja (od mostu do ul. Kilińskiego) o treści: „z wyjątkiem zaopatrzenia od 17.00 do 9.00” wzbudził pewne  kontrowersje. Radny Krzysztof Jahn, który sam prowadzi działalność gospodarczą na tym odcinku ul. 1 Maja i jest również dostawcą, zgłosił wątpliwości, czy w tych godzinach podmioty prowadzące działalność na tym obszarze będą mogły zostać zaopatrzone w towary (argumentował to godzinami, w których funkcjonują hurtownie). Drugim zbiorem wątpliwości radnego był, czy faktycznie w tych godzinach mamy do czynienia z kulminacją ruchu samochodowego, którego przepływ mogą blokować dostawcy. Po dyskusji członkowie komisji uznali, że tabliczki powinny zakres czasowy zakazu precyzować od 17.00 do 10.00. Wszystko pięknie i ładnie, jest tylko jedno ale… Znaków możemy stawiać i 100 na tym odcinku ul. 1 Maja, okrągłych, trójkątnych, ale jeśli nie będą respektowane przez kierowców, to czy nasza Straż Miejska interweniuje? Czy strażnicy poradzą sobie z wypisaniem mandatu?

 

3. Mordęgi nad koncepcją obwodnicy ciąg dalszy.

 

Gościem komisji był architekt Jacek Świtalski, pracujący od dłuższego czasu nad koncepcją udrożnienia i regulacji ruchu kołowego w naszym mieście. Przedstawił raz jeszcze koncepcję południową obwodnicy oraz propozycję powiązanego z nią rozwiązania wewnętrznego (śródmiejskiego), która usprawniłaby przepływ ruchu lokalnego w obrębie ulic: 1 Maja, Kilińskiego, Słonecznej, Turystycznej itd., czyli ścisłego centrum Szklarskiej Poręby. Obecni na komisji w tej części obrad skupili się nad możliwymi do zastosowania narzędziami lobbowania za obwodnicą w instytucjach finansujących rozbudowę infrastruktury drogowej, zwłaszcza w Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, tak na szczeblu wojewódzkim, jak i ogólnokrajowym (obwodnicy i zagadnieniu lobbingu zostanie poświęcony osobny artykuł w GŁOSIE SZKLARSKIEJ PORĘBY). Burmistrzowi zegar tyka z racji podjęcia przez radę miejską uchwały kierunkowej o intensyfikacji prac nad rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w mieście. Wiadomym jest, że już raz na rozmowach we Wrocławiu w Regionalnej Dyrekcji pan burmistrz był, a chodzą słuchy, że wybiera się ponownie. Szczegółów nie znamy, nikogo do lobbingu spośród mieszkańców burmistrz również do tej pory nie angażował. Może to faza wstępna. Należy jednak podkreślić, że wspólny wysiłek musi zostać podjęty, a nie brak też w mieście osób ze stosowną wiedzą i możliwościami dotarcia do gremiów decyzyjnych. Oby przeszkodą nie była „polityka za zamkniętymi drzwiami” naszego organu wykonawczego.
Nad sprawnym i rzeczowym przebiegiem prac komisji czuwał przewodniczący Janusz Lichocki.

 

   2019 Michał Pyrek

- Reklama -

3 KOMENTARZE

  1. Czemu nie ma kampanii jak palíć paliwem stałym ekologiczne tzw “od góry”. Tylko cały czas wymieniać, wszystko wymieniać i zamykać kopalnie. I nabijać komuś kasę za ekologiczny gaz ? i ekogroszek i pelet które już przewyszają cenę węgla

    • To paradoksalne, że organ wykonawczy Gminy stanowią obecnie byli nauczyciele, a edukacja na wielu polach skierowana do mieszkańców w różnym wieku po prostu leży odłogiem.

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje

Śledztwo w urzędzie

Referendalne ABC