19.4 C
Szklarska Poręba
poniedziałek, 22 lipca, 2024

Inwestycje a znaki drogowe

Wczoraj jadąc ulicą Górną za betoniarką z betoniarni ABET byłem świadkiem, jak kierowca skręcił w dół w uliczkę zaraz za Willą Zakręt. Jeśli chodzi o sam manewr, to niby nic, jak się ma uprawnienia kategorii C. Tylko, czy kierowców ciężarówek obowiązują inne znaki drogowe?

Na wjeździe w uliczkę jest ustawiony znak zakazu wjazdu pojazdów powyżej 3,5 tony. Betoniarka może przewieźć do 9 m3 betonu (wożą o 1-2 mniej – informacja od betoniarza). Jeden metr sześcienny betonu waży ok. 2000 kilogramów (w zależności od gęstości może ważyć >>>od 1800 do 2600 kg), czyli w gruszce było 16 ton betonu. Masa własna pojazdu czteroosiowego to ok. 16000 kg, czyli drugie tyle.

Rachunek jest prosty. W drożynę za Willą Zakręt wjechała masa przynajmniej 32 ton. Ponad dziewięciokrotnie przekraczając normatyw wyznaczony dla tej drogi. Ile jeszcze takich betoniarek zjedzie tą drogą? Szklarską Porębę Średnią zabetonowują ostatnio bardzo intensywnie.

Czy w Referacie Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej zapomniano o zgłoszeniu zmiany oznakowania do Starostwa? Czy inwestor złożył odpowiedni wniosek do Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie? Czy betoniarnia ABET sp. z o. o. kontroluje swoich pracowników pod kątem znajomości znaków? Czy na budowę zajrzy Straż Miejska?

Zdjęcie przesłałem do UM, Straży Miejskiej i betoniarni ABET sp. z o. o. w Jeleniej Górze.

Uzupełnienie:

Dostałem informację z UM od Pani Eweliny Borkowskiej, że inwestor złożył wniosek i otrzymał zezwolenie na przejazd.

 

 

 

2020 Michał Pyrek

- Reklama -

5 KOMENTARZE

 1. Właściwy organ udziela zezwolenia albo odmawia jego udzielenia po dokonaniu wszechstronnej oceny stanu dróg, po których ma się odbywać przejazd pojazdu nienormatywnego. Do obowiązków zarządcy drogi należy m.in. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, co jest wprost zapisane w art. 20 pkt 12 u.d.p.). Pod pojęciem “ochrona drogi” należy rozumieć zgodnie z art. 4 pkt 20 u.d.p. działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu. Jeśli takie niebezpieczeństwo występuje organ powinien temu przeciwdziałać. Oceniając zatem warunki uzyskania zezwolenia należy dokonać systemowej oceny analizowanej regulacji. Trafne zatem jest stanowisko organów, że przepisów Prawo o ruchu drogowym (p.r.d.) w zakresie spełnienia warunków do uzyskania zezwolenia nie można interpretować w oderwaniu od przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z poz. zm.), które m.in. określają obowiązki zarządcy drogi, związane z prawidłowym utrzymaniem dróg. Obie ustawy są ze sobą powiązane.
  Więcej: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-sa-bd-198-18-wyrok-wojewodzkiego-sadu-522636347

 2. stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl
  “to adres poczty elektronicznej na który można przesyłać linki, filmy lub zdjęcia zawierające rażące naruszenia przepisów ruchu drogowego, a także przejawy agresji ze strony uczestników ruchu drogowego”
  “każde zgłoszenie prowadzi do tego aby podróżowało nam się bezpieczniej”
  http://www.wroclaw.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/stop_agresji_drogowej_

  tylko czy kierowca ma odpowiadać za niedopełnienie obowiązków przez urzędnika – za brak tabliczki podznakowej T pod znakiem B-18 (zezwalającej na dojazd do nieruchomości)

 3. Kiedyś, w czasie uroczystości miejskich poustawiano samochody pod zakazem zatrzymywania. Na żywca, bez obaw przed sankcjami, bo uroczystość oficjalna, a my tu przecie “Sami Swoi”. Znalazł się mieszkaniec, który napstrykał zdjęć i zawiadomił Policję. Służby przyjechały i wystawiły mandaty. Naród się obraził wieszając psy na gorliwym obywatelu.
  Napisałem wtedy o szybkim, doraźnym zasłanianiu znaków drogowych, do czego gmina ma prawo. Jak widać bez efektu. Nieszanowanie zasad, postrzeganie miasta jako siedziby “swojaków” = grajdół.
  Na marginesie – gorliwy obywatel jest znany z podobnych akcji. To nie złośliwe hobby, to taka kompensacja traumy z przeszłości. Zamiast więc plotkować, oskarżać go o samo zło należy myśleć, czyli pozasłaniać znaki, co będzie oznaką praworządności.

 4. W artykule: https://glossp.pl/diabel-tkwi-w-szczegolach/ napisano:

  “… a z tytułu wjazdu pojazdów nienormatywnych na drogi objęte ograniczeniem tonażowym kwota tylko 1950 zł”

  To jest kwota jaka wpłynęła do budżetu w 2019 roku. Dlaczego wjeżdżają? Bo nikt im przecież nie zabrania. Bo nikt tego nie pilnuje.

  Inwestor, firma budowlana, kierowca zachowują się tak jak miasto im pozwala. Tak jak mówią komentatorzy sportowi: “gra się tak jak przeciwnik pozwala”.

  Czy leci z nami pilot?

 5. No i super!!!

  Jeszcze chciałbym dowiedzieć się od Pani Eweliny Borkowskiej:

  Na ile betoniarek zostało wystawione zezwolenie?
  Jaka została naliczona opłata za przejazd ponadnormatywnych pojazdów?
  Czy przed wjazdem pierwszego pojazdu została zrobiona dokumentacja stanu tej dróżki?
  Czy inwestor został zobowiązany do jej naprawienia po przejazdach pojazdów ponadnormatywnych?

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje