5.8 C
Szklarska Poręba
czwartek, 22 lutego, 2024

Co dalej z ZIT? – interpelacja radnego

Szklarska Poręba, 26.09.2019 r.

Piotr Kozioł
Radny Rady Miejskiej
w Szklarskiej Porębie

Pan Burmistrz
Mirosław Graf

 

INTERPELACJA
W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTU REWITALIZACJI OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W RAMACH WSPÓŁFINANSOWANIA ZIT AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ

Niezbędnym dla realizacji zamierzeń reorganizacji centrum Szklarskiej Poręby, utworzenia niepowtarzalnej, atrakcyjnej wizualnie i funkcjonalnie „wizytówki” miasta jest przeniesienie siedziby MZGK z ul. Turystycznej. Mając to na względzie, Miasto pozyskało środki zewnętrzne, które w większej części mogą pokryć to przedsięwzięcie. W ramach projektu rewitalizacji obszarów zdegradowanych uzyskano ze źródeł Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej dofinansowanie na przeniesienie bazy MZGK na ul. 1. Maja, do dawnej siedziby Wojsk Ochrony Pogranicza. Kwota dofinansowania, wynosząca ponad 4 mln  zł, jest niebagatelną.  Od grudnia 2018 r. Miasto prowadziło rozmowy z właścicielem FHUT „Paweł”, Panem Pawłem Pilawskim, których celem było przeniesienie siedziby MZGK na ul. Brzozową, czyli na obecne miejsce lokalizacji firmy p. Pilawskiego. Z niewiadomych przyczyn rozmowy te przeciągnęły się do czerwca b. r., a ostateczne fiasko rozmów zostało poniesione falą okresu urlopowego. Mamy koniec września i a proces rewitalizacji dawnego obiektu WOP miasto realizuje tylko w ograniczonym zakresie .

W związku z niejasną sytuacją, która w konsekwencji może zaowocować utratą znaczącej części dofinansowania, a co za tym idzie może wpłynąć na niemożność reorganizacji i odnowy przestrzeni centralnej Szklarskiej Poręby w najbliższym czasie, zwracam się do Pana burmistrza z następującymi pytaniami:

1. Proszę o przedstawienie informacji, czy projekt przeniesienia MZGK na ul. 1 Maja będzie realizowany w pełnym zakresie?

2. Jeśli tak, proszę o przedstawienie harmonogramu działań mających na celu całkowitą realizację projektu, rozumianą jako wykorzystanie w 100% dofinansowania z ZIT AJ.

3. Na jednym ze spotkań Pana burmistrza z radnymi usłyszeliśmy od kierownika Referatu Inwestycji Miejskich, Pana Janusza Wnuczaka, że kosztorys przygotowany dla projektu rewitalizacji obiektu przy ul. 1 Maja (dawny WOP) jest zaniżony w stosunku do obecnych cen usług i materiałów w branży budowlanej. Kto i dlaczego wnioskował za wprowadzeniem do budżetu na rok 2019 kwoty wkładu własnego Miasta, które nie zostały zrewaloryzowane o różnicę cen między rokiem 2016 a 2018? Czy zostaną względem tej osoby wyciągnięte konsekwencje za niedopełnienie obowiązków związanych z pełnioną funkcją?

4. Jeśli projekt będzie realizowany, proszę o przedstawienie stanu zaawansowania prac UM w zakresie pozyskania wykonawcy, podpisania stosownych umów i opracowania koncepcji organizacji przestrzeni nowej siedziby MZGK w świetle zmieniających się potrzeb gminy, m. in. w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami zgodnej z nowymi regulacjami prawa ogólnokrajowego.

Proszę o odniesienie się do w/w pytań i udzielenie za moim pośrednictwem mieszkańcom Szklarskiej Poręby wyczerpujących odpowiedzi.

Z informacji, które uzyskałem od kierowniczki Referatu Projektów Współfinansowanych i Zamówień Publicznych, Pani Karoliny Szalewskiej-Wrony, projekt powinien zostać zrealizowany i rozliczony do końca listopada 2020 r. Dlatego wnioskuję o natychmiastowe działanie w tej kwestii. Wszelka obstrukcja spowoduje zamrożenie obecnego, stanowczo niepożądanego stanu na kolejne lata.

 

    Piotr Kozioł – radny

 

- Reklama -

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje

Śledztwo w urzędzie

Referendalne ABC