11.8 C
Szklarska Poręba
piątek, 22 września, 2023

Burza w szklance wody

Ogólne zasady, według których działa Rada Miejska określone są w ustawie o samorządzie gminnym. Rada Miejska jest organem zajmującym się wszystkimi sprawami pozostającymi w zakresie działania gminy. Ten zakres jest bardzo szeroki i dotyczy problemów dotykających zarówno jednostki, jak i ogółu Mieszkańców. W większości są to zagadnienia bardzo złożone, stąd często istnieją różne sposoby podejścia do tej samej sprawy i bywa, że stanowiska Radnych się różnią.

Zadaniem Rady jest omówienie każdej z nich, czyli przedstawianie faktów, poszukiwanie argumentów przy obiektywnym spojrzeniu na problem, z punktu widzenia interesów Gminy, jak i dobra Mieszkańców. To wszystko wymaga umiejętności konstruktywnej dyskusji zarówno wewnątrz Rady, jak również powinno opierać się na dobrej komunikacji z Burmistrzem. Niestety, nieczęsto mamy okazję gościć go na posiedzeniach komisji, a szkoda, bo każda z kilku, jak dotąd wizyt miała pozytywny wpływ na przebieg ich obrad. Jako Radni ponosimy odpowiedzialność za nasze decyzje, chociaż nigdy nie są one wyborem między dobrym a złym rozwiązaniem. Każde ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Naszym zadaniem jest znalezienie recepty najkorzystniejszej dla Miasta.

Miniony czas pozwolił poznać się bliżej nam, członkom Rady. Powoli klaruje się podejście do problemów, które stawiamy jako priorytetowe, na czym zależy nam bardziej, a na czym mniej, jaką strategię rozwoju miasta uważamy za właściwszą czy bardziej skuteczną, czyli generalnie jaką mamy wizję przyszłości Szklarskiej Poręby. Większości Radnych nie można odmówić braku zaangażowania, choć są i tacy, których aktywność widać głównie na sesjach, gdy oko kamery patrzy. Jednak o prawdziwym zaangażowaniu powinna świadczyć przede wszystkim obecność na obradach komisji. To jest ten czas, kiedy Rada pracuje najintensywniej, zapoznaje się z poszczególnymi problemami, omawia je i rozstrzyga. Sesja jest ostatnią fazą miesięcznego okresu tejże pracy, wtedy to zakańcza się każdy temat głosując nad odpowiednimi uchwałami. Mimo wszystko możemy mówić o efektywnej pracy Rady Miejskiej. Z tego miejsca zapraszam wszystkich zainteresowanych na posiedzenia komisji, gdzie można osobiście przekonać się, jak funkcjonujemy. Poniżej przedstawiam wybrane przykłady tego, co już zrobiliśmy w tej kadencji, a także najważniejsze tematy, nad którymi intensywnie pracujemy:

Budżet Obywatelski – W budżecie Miasta na ten rok, przeznaczyliśmy kwotę 200 tys. złotych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z tych pieniędzy realizowane są pomysły pochodzące wyłącznie od Mieszkańców naszego Miasta. Aby to było możliwe, przy współudziale Mieszkańców, oraz urzędników naszego Magistratu opracowaliśmy procedurę (regulamin) umożliwiającą zebranie pomysłów, weryfikację merytoryczną, wyłonienie tych najlepszych oraz formułę głosowania. Wszystko po to, aby pobudzić aktywność społeczną i dać Mieszkańcom realną możliwość na kształtowanie swojego Miasta i realizację własnych pomysłów, tak inwestycyjnych, jak prospołecznych.

Uchwalenie MPZP na potrzeby przebudowy wyciągu na Szrenicę – Spółka „Sudety Lift” wystąpiła z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ od tego uzależnione są dalsze przygotowania do przebudowy wyciągu na Szrenicę. Rada w ekspresowym czasie zrobiła wszystko, co było w jej kompetencjach, aby Szklarska Poręba jak najszybciej mogła pochwalić się nowoczesnym wyciągiem z prawdziwego zdarzenia. Przedstawiony projekt zakłada wymianę pierwszej sekcji wyciągu na zupełnie nową konstrukcję, poszerzenie nartostrady „Puchatek” oraz powiększenie górki dla początkujących, usytuowanej w dole wyciągu, pomiędzy „Karkonosz Expresem” i „Szrenicą I”.

Zwiększenie finansowania w ramach gminnego programu wymiany kotłów stałopalnych – W trosce o czyste powietrze i klimat oraz ze względu na duże zainteresowanie Mieszkańców, utrzymaliśmy program dopłat do wymian starych pieców na wydajniejsze, nowocześniejsze, tańsze w eksploatacji i bardziej przyjazne środowisku. Dodatkowo zwiększyliśmy kwotę tych dopłat o kolejne 35 000 zł.

Zwiększenie finansowania na remonty bieżące dróg gminnych – Z innych inwestycji przesunęliśmy dodatkowe 200 000 zł na ten cel.

Opracowanie racjonalnego podejścia w kwestii sprzedaży działek gminnych pod zabudowę – Jest to bardzo istotna sprawa dla Miasta, budząca wiele kontrowersji i emocji. Obecna Rada wypracowała założenia sprzedaży, które uwzględniają szereg czynników nie branych dotąd pod uwagę, m.in.:

– ustalanie korzystniejszych dla Miasta zjazdów z budowy na drogi gminne;

– uwzględnianie i minimalizowanie utraty walorów przyrodniczych, krajobrazowych, a tym samym turystycznych, w trosce o ochronę charakteru naszego Miasta;

– dzielenie dużych działek na mniejsze i sprzedawanie ich w taki sposób, który uniemożliwia zabudowanie terenu obiektami wielkogabarytowymi. Można to osiągnąć poprzez podział dużej działki np. na 3 mniejsze i sprzedaż tylko zewnętrznych części. Podkreślić należy, że sam podział dużej działki na mniejsze części nadal umożliwia zabudowę całej działki, bez konieczności ponownego jej scalenia przez inwestora / inwestorów, jeśli Miasto sprzeda całość.

Zabieganie o pełne wykorzystanie dofinansowania z ZIT – Szklarska Poręba dostała dofinansowanie z ZIT w wysokości 4,2 mln złotych na realizację potrzeby wyprowadzenia bazy MZGK z centrum miasta. Miasto zabezpieczyło środki na wkład własny i rozpoczęło niezbędne przygotowania do realizowania projektu na terenie dawnego WOP-u (obecnie PSZOK). W międzyczasie pojawiła się nowa opcja lokalizacyjna na ten cel, zaproponowana przez jednego z lokalnych przedsiębiorców. Pozostała kwestia ustalenia warunków, na jakich Miasto miało by nabyć proponowaną nieruchomość. Ze względu na te negocjacje, roboty na terenie dawnego WOP-u wstrzymano. Burmistrz Graf odbył rozmowę z przedsiębiorcą, lecz nie udało mu się wynegocjować korzystnych warunków, zwrócił się więc do Rady o jej kontynuowanie. Na wspólnym posiedzeniu poświęconym tylko tej sprawie, Rada opracowała 3 różne warianty nabycia terenu przez Gminę i oddelegowała trzech swoich przedstawicieli celem dalszych rozmów. Na osobnym spotkaniu zostały one przedstawione, lecz nie spełniały oczekiwań przedsiębiorcy i ostatecznie do porozumienia nie doszło. Rada uznała, że jedyna forma zbycia swojego terenu, która była do zaakceptowania przez przedsiębiorcę, pozostawała jednocześnie wysoce niekorzystna dla interesu Miasta. Zaznaczyć należy fakt, że zadania negocjacyjne de facto nie leżą w kompetencji Rady Miasta. Są to kompetencje wyłącznie Burmistrza. Warto dodać, że dofinansowanie z ZIT jest przypisane do konkretnej lokalizacji (dawny teren WOP) i nie ma możliwości zmiany tego wymogu. Umowa o dofinansowanie zawiera również zapis o nieprzekraczalnym czasie realizacji inwestycji. Burmistrz zdając sobie sprawę, że możemy nie zmieścić się w terminie, podjął decyzję o jedynie częściowej realizacji projektu urządzenia bazy MZGK, czyli niepełnym wykorzystaniu dotacji. Działania Rady w tej sytuacji koncentrują się na zabieganiu o wykorzystaniu dotacji w pełnej wysokości.

Miejska obwodnica – W pracach komisji stale przywoływany jest temat obwodnicy, która ma za zadanie realnie poprawić ruch samochodowy prowadzący na wyciąg pod Szrenicę i jednocześnie znacznie zmniejszyć natężenie ruchu w ciągu ulic 1-go Maja, Kilińskiego, Uroczej i Turystycznej. Miasto do tej pory poniosło spore wydatki na przygotowanie koncepcji tej obwodnicy, jest ona przygotowana w kilku wariantach. Jej przebieg miałby się zaczynać na ul. Jeleniogórskiej (okolice Muzeum Ziemi), przechodzić w bezpośrednim sąsiedztwie wyciągu na Szrenicę i dalej łączyć się z drogą krajową w kierunku Jakuszyc. Pomimo świadomości, że grozi nam komunikacyjny paraliż, który przyniesie całemu miastu fatalne w skutkach konsekwencje, sprawa obwodnicy posuwa się z mozołem. Powód? Brak środków finansowych. Jednak pojawiła się szansa w postaci programu rządowego „100 Obwodnic”. Okolicznością sprzyjającą naszej sprawie jest również przedłużenie do roku 2023 działania specustawy, która w bardzo dużej mierze może pomóc Gminie w kwestiach dotyczących własności działek, przez które obwodnica miałaby przebiegać, mianowicie umożliwia wykup terenów nie będących własnością Miasta po cenie rynkowej, a nie proponowanej przez właściciela gruntu. Pierwszym krokiem w tę stronę jest zrobienie projektu budowy. Dopiero z tym dokumentem możemy wnioskować o dofinansowanie z pieniędzy rządowych, bo faktem jest, że sami jako Gmina tego nie udźwigniemy. Niemniej problem komunikacyjny się nasila wraz z otwieraniem nowo powstałych obiektów noclegowych i tak naprawdę potrzebujemy tej obwodnicy na już. Dla Rady Miejskiej jest to inwestycja priorytetowa, sukcesywnie dążymy do jej realizacji. Na przyszły rok zabezpieczamy w budżecie środki na niezbędną dokumentację i dopilnujemy, żeby jak najszybciej złożyć wniosek o dofinansowanie i ruszyć z budową.

Uchwała krajobrazowa – Jesteśmy na finiszu wprowadzenia uchwały, której głównym celem jest uporządkowanie przestrzeni publicznej. Będzie ona zawierać informacje o tym, jakimi rodzajami reklamy będzie można się posługiwać promując lokalny biznes. Uchwała ta będzie też regulować, jak powinny wyglądać elementy małej architektury w kwestiach np. kolorów, materiałów z których mogą być wykonane, wymiarów oraz gdzie mogą być zlokalizowane w przestrzeni miejskiej. Pokrótce chodzi w niej o to, aby urok naszego Miasta, oryginalna architektura i przepiękne widoki nie były zagłuszane nachalną reklamą czy szpecącą okolice zabudową. W tym temacie planujemy jeszcze konsultacje społeczne z lokalnymi przedsiębiorcami. Uchwała powinna być gotowa w pierwszej połowie przyszłego roku.

Przed nami również mnóstwo żmudnej i trudnej pracy przy konstruowaniu Budżetu na następny rok. Zapewniam więc Państwa, że mamy nad czym pracować i dokładamy wszelkich starań, żeby sprawy miały ręce i nogi.

Na koniec kwestia zaufania do obecnej Rady Miejskiej. Od członków Rady oczekuje się, aby na każdy rozstrzygany problem spojrzeli z każdego możliwego punktu widzenia, jak najbardziej obiektywnie, mądrze, reprezentując interes Miasta oraz Mieszkańców. Byłoby idealnie, gdyby i nas oceniać z różnych perspektyw, i bez zbędnych emocji. Jest to bardzo ważne, chociaż niełatwe, tym bardziej wobec szumu medialnego, który stawia całą Radę w niekorzystnym świetle względem opinii publicznej, podsycanego hasłami o rzekomym działaniu na szkodę Miasta czy wezwaniami do samorozwiązania się Rady. Z przykrością muszę zwrócić Państwa uwagę na istotną rolę w kształtowaniu tej negatywnej opinii, odgrywaną przez redaktora Miejskiego Biuletynu „Pod Szrenicą”. Jego praca opłacana jest w całości z budżetu Miasta. Dodatkowym źródłem dochodów Pana redaktora jest publikowanie tych samych artykułów w internetowym portalu 24jgora.pl, za które dostaje on osobne wynagrodzenie, również z budżetu Miasta. Obiektywne dziennikarstwo tak się ma do tej „twórczości”, jak krzesło do krzesła elektrycznego, a sytuacja jest przedstawiana, delikatnie mówiąc, stronniczo. Jaki jest cel ciągłego stosowania takiej retoryki? Nie wiem. Wiem natomiast, że stałe podgrzewanie atmosfery z pewnością nie służy ani Radzie, ani Miastu. Rodzi się pytanie, czy naprawdę jest tak źle? Lecz na jakiej podstawie budować własne zdanie? Komu tu wierzyć? Mówi się, że liczby nie kłamią, a zatem krótko o współpracy wewnątrz Rady, w liczbach. W obecnej kadencji odbyło się 18 sesji, na których procedowanych było łącznie 158 uchwał. Jedynie 10 z nich nie podjęto, a dotyczyły one: sprzedaży działek na ul. Izerskiej (8 uchwał), zwrotu bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości oraz dzierżawy nieruchomości, co do której Rada miała zastrzeżenia. Pozostałe 148 uchwał przeszło do realizacji. Po przeliczeniu wychodzi na to, że w przypadku 95% uchwał (!) Rada głosowała zgodnie. Ja osobiście katastrofą bym tego nie nazwał. Nie dostrzegam w tym jakiejś szkody dla Miasta.

Czy więc samorozwiązanie Rady, czy może szklankę zimnej wody?

 

 

 

 

 

Radek Przybylski – zastępca przewodniczącego RM

- Reklama -

4 KOMENTARZE

  1. Brawo. Wreszcie ktoś jasno pisze prawdę w temacie, cyt.: “Z przykrością muszę zwrócić Państwa uwagę na istotną rolę w kształtowaniu tej negatywnej opinii, odgrywaną przez redaktora Miejskiego Biuletynu „Pod Szrenicą”. Jego praca opłacana jest w całości z budżetu Miasta. Dodatkowym źródłem dochodów Pana redaktora jest publikowanie tych samych artykułów w internetowym portalu 24jgora.pl”. Komu on służy za miejską kasę? To z nim się mieszkańcy powinni rozprawić, a nie z Radą Miejską.

    Dziękuję za jasne opisanie prowadzonych przez Radę spraw i ukazania liczb, które mówią o tym, czy jest podział w Radzie, czy nie. Czekamy na odzew redaktora biuletynu miejskiego, bo ten zapewne takiej zadry nie pozostawi bez komentarza. Na inteligencję nie ma co liczyć, więc zapewne zaatakuje personalnie radnych będących w opozycji do burmistrza. No coż, takie życie.

  2. Ładny tekst przy korekcie Pana Sokolińskiego.Skoro jest tak dobrze to dlaczego zmiana przewodniczącego.Wypadałoby opublikować tekst na forum miejskim.
    Nie ma co się bać.

  3. Panie Radny chwała za to ,że jak pan to pięknie opisuje Rada prężnie pracuje .Żadna łaska -po to Was ludzie wybrali. Nie przekonują niestety żadne elaboraty po tym co w Radzie się wydarzyło.Gdyby było tak na prawdę nikomu do głowy by nie przychodziła zamiana na stołkach skoro jest tak dobrze.Niestety nie przedstawia to Was -nikogo -w najlepszym świetle. Nie dziwią mnie zatem nastroje mieszkańców . I wcale nie trzeba czytać lokalnej prasy ,wystarczy oglądać na żywo.

  4. Nieustające okazuje się pasmo sukcesów. Przeznaczyliśmy, zrobiliśmy, uchwaliliśmy. Zapominamy jednak dodać, że nad pewnymi uchwałami pracowało się już kilka lat, a obecna rada tylko przyjęła, że uchwała krajobrazowa z tego, co się dowiedziałem, ma 10 miesięcy spóźnienia dzięki tej właśnie radzie, że większość “przenoszonych” pieniędzy odbywa się na wniosek burmistrza ( w jego imieniu skarbnik miasta ). Jeśli takie sukcesy pod wodzą Pani Przewodniczącej, to po co ją zmieniać było? Poza tym – dobry zwyczaj mówi, że jak leci przewodniczący, to honorowo rezygnuje jego zastępca. Ale ten chyba napił się zimnej wody:-)

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje