0.5 C
Szklarska Poręba
wtorek, 16 kwietnia, 2024

Budżet obywatelski 2020

Dzisiaj pierwsze z trzech spotkań dotyczących tegorocznego regulaminu budżetu obywatelskiego. Przypomnijmy, 200 000 zł w całej puli, 2 projekty po maksymalnie 100 000 o charakterze ogólnomiejskim (w zeszłym roku były 4 po 40 000 zł – lokalne i jeden ogólnomiejski też z 40 000 zł).

Przeglądając regulamin doceniam jego jasność i przejrzystość. Dobrze, że ujęto w osobnym rozdziale kampanię informacyjno-promocyjno-edukacyjną, którą ma poprowadzić “Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie przy możliwie jak najszerszej współpracy z Radą Miejską, jednostkami organizacyjnymi miasta i organizacjami pozarządowymi” (rozdział 2, ust. 4 regulaminu).

Projekt do budżetu może zgłosić każdy mieszkaniec Szklarskiej Poręby, który skończył 16 lat. Ma on możliwość złożenia na wniosku będącym załącznikiem do regulaminu 3 propozycji projektów.

 

Do Budżetu obywatelskiego można zgłaszać projekty, które:

a) należą do zadań własnych gminy,

b) są ogólnodostępne,

c) przyczynią się do rozwoju miasta,

d) są możliwe do zrealizowania przez referaty merytoryczne i jednostki Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie,

e) są możliwe do zrealizowania w całości w trakcie roku budżetowego 2020,

f) są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na terenie, na którym ma zostać zrealizowany projekt (dotyczy projektów inwestycyjnych).

 

Do budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłoszone projekty:

a) których szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę 100 000,00 zł brutto,

b) które przewidują realizację zadania inwestycyjnego na gruntach innych niż miejskie, w tym w szczególności na gruntach stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych, Skarbu Państwa, wspólnot mieszkaniowych, spółek prawa handlowego z udziałem Miasta, o ile nie przedstawiono zgody dysponenta terenu, na którym realizowany będzie projekt, a nie będącego we władaniu Gminy Szklarska Poręba na wykorzystanie terenu do celów realizacji Budżetu obywatelskiego,

c) które zakładają wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji projektu (np. przygotowania dokumentacji projektowej) i w latach kolejnych będą wymagać wykonania dalszych jego elementów (etapów),

d) które zakładają realizację jedynie części projektu (np. sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia), lub też zakładają realizację projektu, bez jednoczesnego zabezpieczenia środków na projektowanie,

e) które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego projektu (koszty utrzymania projektu w skali roku przez kolejne pięć lat nie mogą przekroczyć 10% wartości projektu),

f) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście strategiami, planami, politykami, programami i zarządzeniami Burmistrza, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

g) które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia,

h) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia oraz które mają charakter projektów autorskich, chyba że przewidują nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Miasto Szklarska Poręba,

i) które naruszają powszechnie obowiązujące normy moralne i społeczne, a w szczególności takie, które zawierają treści uznane powszechnie za naganne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne,

j) które polegają na budowie pomników lub innych form upamiętnienia, które regulowane są przez odrębne przepisy.

 

Zabrakło zastrzeżenia, że mieszkaniec składający projekt nie może występować w imieniu osoby prawnej (stowarzyszenia, fundacji czy jednostki budżetowej samorządu lokalnego) oraz, że projekt nie może dotyczyć takiego podmiotu i jego działalności prowadzonej w gminie. W zeszłym roku takie obejście mieliśmy w przypadku Uniwersytetu Trzeciego Wieku (obchody lecia) i Przedszkola “Balonik”, którego projekt placu zabaw zresztą przeszedł do realizacji.

Niech budżet obywatelski będzie narzędziem realizacji pomysłów mieszkańców i wyrazem ich pragnień.

 

 

 

 

2020 redakcja

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -

4 KOMENTARZE

 1. Szanowny admin 2 informuję, że przystapiłam do projektu Budżetu Obywatelskiego 2019 jako mieszkaniec Szklarskiej Poręby a nie jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w Szklarskiej Porębie. Proszę więc nie wprowadzać po raz kolejny w błąd czytelników na łamach swoich publikacji. Na szczęście to projekt, który ja jako mieszkanka zgłosiłam do budżetu i dla chętnych jest to do sprawdzenia. Dziękuję mieszkańcom za oddane głosy bo to dzięki nim powstał niewątpliwie potrzebny plac zabaw z którego to mogą korzystać wszystkie dzieci. Jako mieszkanka mam wiele pomysłów skierowanych na potrzeby naszych najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. To ludzie decydują wyrażając swoje pragnienia oddanym głosem. Stwierdzenie “W zeszłym roku takie obejście mieliśmy w przypadku przedszkola BALONIK jest krzywdzące i nieprawdziwe. Przykro mi, że moja miesięczna praca nad projektem została tak szybko podsumowana bez szczegółowego sprawdzenia.

  • Proszę Pani, zgadza się, że plac zabaw jest naprawdę fajny. Jestem mieszkańcem osiedla i moje dzieci są z niego zadowolone. Też składałem wniosek do BO dla osiedla, i absolutnie nie przemawia przeze mnie zazdrość, czy zawiść. Jest jednak jedna sprawa. Pani przedszkole otrzymuje subwencję z budżetu miasta w wysokości blisko 400 tys. zł. rocznie, aby zrównoważyć wydatki rodziców korzystających z placówek samorządowych i z Pani prywatnego przedsięwzięcia. Bo taki jest wymóg ustawodawcy. “Balonik” funkcjonuje i ma się dobrze. Występując po dodatkowe pieniądze z budżetu miasta chciała Pani poprawić atrakcyjność prowadzonej przez siebie placówki, czego Pani nie kryła, mówiąc na zeszłorocznym spotkaniu w SP nr 1, że w obecnych warunkach dzieci czekają w kolejce do huśtawki itd. A w moim przekonaniu BO ma być narzędziem realizacji pragnień mieszkańców, a nie mieszkańców, którzy chcą zwiększyć atrakcyjność prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Nigdzie nie napisałem, że złożyła Pani wniosek jako “Balonik”, bo taki wniosek nie przeszedłby formalnej weryfikacji. Złożony przez mieszkańca już tak. Więc proszę nie pisać, że po raz kolejny wprowadzam czytelników w błąd. Bo to nie jest prawda. Natomiast podziwialiśmy na osiedlu Pani determinację przy zbieraniu głosów na projekt.

 2. Proszę Pana, daleko mi do oceniania emocji jakie mogą wywołać w Panu lub innych mieszkańcach moje działania na rzecz miasta. Moje przedszkole otrzymuje subwencję w wysokosci 75% na każde dziecko to minimum, które zapewnia ustawodawca. Bliżej nam z otrzymywaną subwencją oswiatową do 300 tys. zł. rocznie. Bez względu na to gdzie zostaną skierowane środki z BO mam wrażenie że idąc kierunkiem Pana myślenia ciężko będzie realizować kolejne projekty BO. Projekty BO zazwyczaj są związane z miejscami ogólnodostępnymi i raczej będą przy jakimś pensjonacie, hotelu czy sklepie lub innej działalności gospodarczej.
  Czy zatem również wtedy będziemy poprawiać atrakcyjność prowadzonych działalności gospodarczych?
  Czy przed następnymi projektami BO mamy sprawdzać czy realizacja BO będzie obok prowadzonej działalności np. Kowalskiego lub po drodze do niego?
  Cieszę się że Pana dzieci są zadowolone a plac jest fajny mi to wystarczy, uśmiech dziecka oby było ich jak najwięcej.

  • Zawsze cieszy mnie inicjatywa społeczna, aktywność, oddolna umiejętność organizowania działań skierowanych do szerszego odbiorcy. I proszę mi wierzyć, że plac zabaw mi się podoba. Jednak proszę również zrozumieć moje obawy. W wielu miejscach BO uległ wynaturzeniu, jest stosowany sprzecznie z ideą, nie jako narzędzie konsolidacji społecznej, ale właśnie jako forma działania wzmacniająca aktywne jednostki. Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale sama Pani wskazała na możliwe trudności w realizacji,czy lokalizacji inwestycji finansowanych z BO, co pokazuje, że nie jest to takie oczywiste i łatwe do przeprowadzenia. Ale dyskusja powinna się toczyć i dziękuję za pani głos.

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje