0.5 C
Szklarska Poręba
wtorek, 16 kwietnia, 2024

Bogata gmina i biedni inwestorzy

W ostatnich latach boomu inwestycyjnego budżet Szklarskiej Poręby powinien wyraźnie odczuwać przypływ gotówki z tytułu zajęcia pasa drogowego czy ruchu transportu ponadtonażowego. Tymczasem to nikły strumyk drobnych (80-40-80 tysięcy złotych w przedziale ostatnich trzech lat za zajęcie pasa drogowego). Ot, drobniaki do żebraczego kapelusza. Dlaczego gminie nie zależy na dochodach? Czyżbyśmy nie mieli potrzeb? Miasto błyszczy, a mieszkańcom i Magistratowi brakuje pomysłów, co można by jeszcze poprawić, gdyż osiągnęliśmy już szczyty dobrostanu?

Jeden drobny przykład: inwestycja przy ul. Dolnej w Szklarskiej Porębie o nazwie “Horizon Hotel”. 26 października pod wilczym spojrzeniem pracowników budowy robię zdjęcia. Ulica Dolna jest nieprzejezdna, na odcinku ok. 90 metrów trwają prace ziemne wykonywane przez dwie koparki. Powierzchnia zajętej drogi to ok. 650m2 (wyliczenie na podstawie narzędzia dostępnego na portalu informacji przestrzennej >>>Geo-System). Oznakowanie informujące o zmianie organizacji ruchu nieobecne (nie ma np. znaku drogowego >>>D4a albo znaku wyznaczającego drogę objazdu >>>F8).

Zajęcie pasa drogowego, brak oznakowania pionowego, ulica Dolna nieprzejezdna (26.10.2020).

Zgodnie z >>>uchwałą Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego stawka za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w przypadku zajęcia ponad 50% powierzchni jezdni wynosi 10 zł. Rachunek jest prosty. Można przyjąć, że za ten dzień z ulicy Dolnej od inwestora AKME Deweloper sp. z o.o. sp. k. powinno wpłynąć na konto gminy Szklarska Poręba 6500 złotych.

Tymczasem gmina zaksięgowała 0 złotych.

17 grudnia 2020 r. na adres mailowy sekretariatu burmistrza Mirosława Grafa przesłałem zapytanie, do którego dołączyłem powyższe zdjęcie:

“Czy Urząd Miasta pobrał opłatę za zajęcie pasa drogowego przy budowie „Horizon Hotel” za dzień 26 października b. r. na ul. Dolnej? W tym dniu ulica była nieprzejezdna, a brak było informacji o zmianie organizacji ruchu w postaci pionowych znaków drogowych?”

Po 49 dniach (4 lutego) otrzymałem odpowiedź w Referatu Inwestycji Miejskich następującej treści:

“Miasto Szklarska Poręba nie pobrało opłaty za zajęcie pasa drogowego w dniu 26.10.2020 na ul. Dolnej. Nie naliczono również opłaty karnej, ponieważ nie było wiedzy o zaistniałej sytuacji.”

 

Kwestia pobierania opłat za zajmowanie pasa drogowego przez gminę jest przedmiotem analizy prowadzonej przez komisję rewizyjną RM już od dłuższego czasu. Należy podkreślić, że obecny boom inwestycyjny to wydarzenie niepowtarzalne w historii Szklarskiej Poręby. Tereny raz zabudowane tracą swój potencjał inwestycyjny. Nie wykorzystywanie tego przez gminę w sposób maksymalny to skandal. To jawne wspieranie inwestorów. Nie “klimatem zachęcającym do inwestowania w gminie”, nie “ułatwieniami administracyjnymi”, tylko konkretnymi kwotami, których gmina nie pobiera według przynależnego jej prawa. Rozjeżdżone drogi, osłabione mosty, niewydolną oczyszczalnię ścieków przyjdzie nam za chwilę modernizować. I to mieszkańcy oraz przedsiębiorcy związani z miastem poniosą tego koszty. Obecni inwestorzy wyniosą się ze Szklarskiej Poręby budować gdzie indziej, albo zmienią branżę. Czy w obecnej sytuacji nazywanie siebie “gospodarnym” nie zakrawa zatem na kpinę z nas Wszystkich?

 

 

 

2021 Michał Pyrek

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -

6 KOMENTARZE

 1. Urząd nie wiedział o zaistniałej sytuacji? Niemożliwe! Opieszałość urzędnicza nie nowiną, a inwestor robi co chce. Dlaczego tylko mieszkańcy mają być czujni i zgłaszać takie działania? Przy takich budowach przynajmniej raz w tygodniu powinna być Straż Miejska celem ogarnięcia sytuacji i czy budowa idzie zgodnie z planem i nie na szkodę mieszkańca. Potem powinna zająć się tym Komisja Rewizyjna. Zawsze na komisjach przy sprzedaży terenów zwracano uwagę na dojazd i czy można było drogę sprzedać inwestorowi. Warunkiem sprzedaży było niekolidowanie w dojazdach do sąsiednich posesji. Nie ponosząc nakładów na utrzymywanie drogi może ją Urząd sprzedał inwestorowi. Tu pochylam się do Radnych czy taką decyzję by podjęli, myślę, że nie. Co na to Komisja Rewizyjna ?

 2. Staż Miejska w naszym mieście to jakaś kpina, przyjadą zobaczą, że prace ziemne robi firma pana Pawła. P, ukłonią się nisko i pojadą dalej. Tak działa kolesiostwo. Jeżeli chcemy coś zdziałać to, trzeba pisać do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu bo burmistrza nasza Gmina nie ma. Został przedstawicielem deweloperów. A co do urzędników, to siedzą cicho, bo jak ktoś się wychyli za bardzo to do widzenia z pracy. Mam nadzieję że przy wyborach już nie zrobimy takiego błędu.

 3. Szanowni Państwo,
  temat egzekucji przez UM procedury zajęcia pasa drogowego został poddany kontroli przez komisję rewizyjną ze względu na rażąco niskie wpływy do budżetu miasta z tego tytułu. Pracujemy nad tym tematem już dosyć długo, bo materia jest obszerna, a i sytuacja covidowa powodowała opóźnienia w naszej pracy. Jesteśmy jeszcze przed wnioskami końcowymi z naszych prac, ale już dziś mogę śmiało powiedzieć, że miasto poprzez działania odpowiedzialnych za ten obszar urzędników i nadzorujących ich pracę kierownika działu i burmistrza nie dba o interes miejski. Co oznacza nie dbanie o interes i jakość życia nas wszystkich Mieszkańców Szklarskiej Poręby. Prawie w każdej analizowanej przez nasz decyzji wydanej przez UM są błędy proceduralne, w większości z nich błędnie naliczone opłaty skala zaniedbań w tym obszarze jest porażająca. Wszystko to dzieje się w czasie niekontrolowanego boomu budowlanego i rozjeżdżania Szklarskiej Poręby przez developerów.
  Osobiście mogę to skomentować tylko jednym słowem: DRAMAT.
  Pytanie brzmi, czy z kontekstem?
  Informację o wnioskach z kontroli opublikujemy po zakończeniu prac komisji rewizyjnej.
  Pozdrawiam,
  Piotr Kozioł

 4. Po raz kolejny dołaczam ciekawe rozwiązanie funkcjonujące w Gdańsku od 2018 roku w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów, o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych.
  https://download.cloudgdansk.pl/bip-pl/download//akty_prawne//2018/PMG_2018_7_72.pdf?fbclid=IwAR11axDzzmWEwPBomj3KJ3mPNRsNeiPqdD2Slk_OsAnWv4pEP4xaDURHZNY
  ZARZĄDZENIE NR 72/18
  PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
  z dnia 12 stycznia 2018 r.
  w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów, o których mowa w art. 16
  ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów
  inwestycji niedrogowych.
  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 1875, zmiany: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232), w związku z art. 16 ust. 1 i 2, z art. 19 ust. 5
  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222), zarządza się,
  co następuje:
  § 1. Ustala się zasady oraz tryb przygotowania i obsługi umów na budowę lub przebudowę dróg
  publicznych wykonywanych przez inwestorów inwestycji niedrogowych, o których mowa w art. 16
  ustawy o drogach publicznych, przez wskazane w niniejszym Zarządzeniu Wydziały Urzędu
  Miejskiego w Gdańsku oraz GZDiZ, BRG i Gdańskie Wody.
  § 2. Użyte w Zarządzeniu określenia oznaczają:
  1) Miasto – Gminę Miasta Gdańska;
  2) Zarządca drogi – Prezydenta Miasta Gdańska;
  3) Zarząd drogi – GZDiZ – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni;
  4) WUiA – Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
  5) WPR – Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
  6) BRG – Biuro Rozwoju Gdańska;
  7) Gdańskie Wody – Gdańskie Wody Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku;
  8) Zespół konsultacyjno-negocjacyjny – zespół, w którego skład wchodzą dyrektorzy GZDiZ, WPR,
  WUiA, BRG i Prezes Zarządu Gdańskich Wód lub wskazane przez nich osoby;
  9) ustawa o drogach publicznych – ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 2222);
  10) drogi publiczne – drogi publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach
  publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska;
  11) budowa drogi – wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami, a także
  jego odbudowa i rozbudowa w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych;
  12) przebudowa drogi – wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów
  technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa
  drogowego, w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych;
  13) art. 16 ustawy – art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
  z 2017 poz. 2222), zgodnie z którym obowiązek budowy lub przebudowy dróg publicznych
  spowodowany realizacją inwestycji niedrogowej nałożony jest na inwestora inwestycji
  niedrogowej, a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa umowa między
  zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej;
  14) Inwestor lub Inwestor inwestycji niedrogowej – podmiot, który w związku z realizowaną
  inwestycją o charakterze innym, niż inwestycja drogowa zobowiązany jest na podstawie art. 16
  ustawy do budowy lub przebudowy drogi (dróg) publicznej (publicznych);
  15) Baza Priorytetów Inwestycyjnych – zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Gdańska zbiór
  projektów stanowiących potencjał przedsięwzięć do realizacji w ramach limitów na inwestycje
  zarezerwowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
  16) Wieloletnia Prognoza Finansowa – zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Gdańska dokument
  strategiczny, służący ocenie potencjału finansowego Miasta Gdańska.
  § 3. Zasady oraz tryb przygotowania i obsługi umów określa Załącznik do niniejszego
  Zarządzenia.
  § 4. 1. W przypadku, gdy rozwiązania transportowe konieczne do obsługi inwestycji niedrogowej
  związane są z rozwiązaniami planowanymi do wykonania przez Miasto w ramach Bazy Priorytetów
  Inwestycyjnych lub Wieloletniej Prognozy Finansowej, Inwestor zobowiązany będzie
  do partycypowania w kosztach inwestycji miejskiej w wysokości odpowiadającej zakresowi
  rzeczowemu inwestycji drogowej określonemu przez Zarządcę drogi w oparciu o stanowisko Zarządu
  drogi.
  2. W odniesieniu do umów zawieranych z inwestorami inwestycji niedrogowych partycypujących
  w kosztach, zapisy § 3 stosuje się odpowiednio.
  § 5. Powołuje się Zespół konsultacyjno-negocjacyjny ds. negocjacji umowy związanej
  z planowaną przez Inwestora inwestycją niedrogową. Przewodniczącym Zespołu jest przedstawiciel
  GZDiZ. Zasady pracy Zespołu konsultacyjno-negocjacyjnego określi Regulamin wewnętrzny przyjęty
  przez Zespół.
  § 6. 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.
  2. Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przedstawi Prezydentowi Miasta Gdańska
  w każdym pierwszym miesiącu następnego kwartału zbiorczą informację z zawartych w trakcie
  poprzedniego kwartału umów, o których mowa w niniejszym Zarządzeniu.
  § 7. Traci moc Zarządzenie Nr 1693/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 listopada 2008 r.
  w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów, o których mowa w art. 16
  ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów
  inwestycji niedrogowych.
  § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Prezydent Miasta Gdańska
  /-/ Paweł Adamowicz

 5. Gmina nie może zrzec się opłaty za zajecie pasa drogowego.
  Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że zdecydowana większość kontrolowanych zarządów dróg na terenie województwa małopolskiego nieprawidłowo wykonywała obowiązki dotyczące zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z ruchem drogowym oraz utrzymaniem dróg, w szczególności pobierania opłat i nakładania kar. Wskutek zaniedbań zostały utracone możliwości pozyskania środków finansowych. Ocena taka wynika ze stwierdzonych nieprawidłowości, polegających na:
  – nieprzestrzeganiu przez zarządy dróg przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
  – braku skutecznego monitorowania zajętości pasa drogowego,
  – braku właściwych działań mających na celu usunięcie obiektów znajdujących się w pasie drogowym bez wymaganego zezwolenia oraz naliczenia adekwatnych kar pieniężnych,
  – braku właściwego nadzoru nad przywracaniem odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności oraz nierzetelnie sporządzanych protokołach odbioru odcinka drogi.

 6. Nie tylko drogi Rekinie firma Pawła P. ma takie przywileje. To również firma Łukasza B. budująca punkty widokowe PKP i Zbójeckie Skały (odebranie punktu widokowego pomimo stwierdzonych wad) to również inwestorzy przy ulicach Okrzei, Caritas, Kilińskiego, Os. Podgórze, Schroniskowej. Wiedzą oni, że urzędniczy nieład pozwala na wszystko. W odpowiedzialnym referacie pracują “leśne dziadki” (którym się chce, albo nie chce, albo co innego) oraz Pani M., która w inaczej zarządzanym urzędzie nie zostałaby sprzątaczką. TRAGEDIA!

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje